Lyckad workshop om marin bioteknikChalmeristen Emma Wejedal summerar en lyckad workshop om marin bioteknik häromveckan.
– Jag är jättenöjd! Vi fick väldigt spännande diskussioner både under forskarnas presentationer och i de efterföljande temagrupperna, och alla jag pratat med verkar vara nöjda med dagen. Det betyder väldigt mycket att personerna som medverkar på en sådan här dag är så aktiva och engagerade som våra deltagare var, säger hon.

Hur många deltagare fick ni?
– Vi var ungefär 35 personer som deltog under dagen.

Varifrån kom de?
– Vi hade företag av alla storlekar representerade, allt från BASF, Nobel Biocare och Volvo Penta till startups som Enzymex, Cewatech och Marin Biogas. Forskarna kom från olika institutioner på Chalmers och GU samt SP, och även innovationsstödsystemet var representerat genom Innovationskontor Väst, Forsknings- och innovationsservice, GU Holding och Food and Health Concept Centre.

Hur gick diskussionerna till?
– Diskussionerna initierades under förmiddagen, där forskarna hade möjlighet att kortfattat presentera intressanta delar av sin forskning i plenum. Under eftermiddagen fortsatte diskussionerna i tre olika temarum: Marin påväxt, Marina biobränslen och Marina polymerer och teknologier. Deltagarna kunde cirkulera mellan rummen om de ville delta i flera diskussioner, eller stanna i det rum som intresserade dem mest.
– Personerna som deltog representerade vitt skilda aspekter av marinteknik, bioteknik, miljöteknik och marinbiologi, men lyckades flera gånger dra paralleller mellan sina olika områden och se samband. Exempelvis hade vi intressanta diskussioner om problematiken kring marin påväxt på båtskrov, som kunde jämföras med odling av marina organismer såsom sjöpung och musslor; den första för biobränsletillverkning, den senare för vattenrening och livsmedelsproduktion.

Kan du säga något om de konkreta resultaten?
– Efter bara en dag av möten och diskussioner är det svårt att hinna producera några konkreta resultat, men diskussioner gick mellan en forskare och ett företag att ta in en gemensam exjobbare. Detta är ett jättebra resultat enligt min mening, som kommer påverka såväl forskaren, företaget, exjobbaren och i förlängningen samhället förhoppningsvis till det bättre!
– Generellt tror jag workshopen kan ha fungerat som en ögonöppnare; företagen insåg vilken intressant forskning som finns att tillgå genom samarbeten, och forskarna insåg hur deras kunskap kan nyttiggöras, säger Emma.

Hur ska ni gå vidare nu efter workshopen?
– Jag har sammanställt en dokumentation som dels skickats till alla deltagare, men även publicerats på vår hemsida www.bluebio.org för alla intresserade. Blue Bio kommer även att arrangera en slutkonferens i slutet av november, där erfarenheterna från workshopen kommer att användas och framtiden för marin bioteknik och hållbara innovationer kommer att diskuteras.
– Jag ser verkligen fram emot att se hur marin bioteknik utvecklas i framtiden, framförallt här i Västsverige! Här har vi goda förutsättningar för att bli ledande inom området med både gedigna marinbiologiska kunskaper och spännande kluster av företag inom läkemedel, biomaterial och bioenergi, säger Emma Wejedal.

Hon är 23 år gammal, och född och uppvuxen på Skaftö i Bohuslän. Emma pluggar till civilingenjör i bioteknik på Chalmers och har påbörjat sitt andra och sista år på masterprogrammet Entrepreneurship and Business Design (GIBBS) på Chalmers entreprenörskola.
– Jag valde Chalmers till stor del på grund av möjligheten att kombinera biologi, teknik och entreprenörskap på masterprogrammet GIBBS. Jag har alltid haft ett stort intresse för biologi, men ville även få delta i förverkligandeprocessen, då en bioteknisk innovation blir till och gör nytta i samhället, har hon tidigare berättat för Chalmeristbloggen.

Foto: Annika Söderpalm och privat

Läs tidigare inlägg om Blue Bio Innovation Day >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2012/08/15/nyfiken-pa-emma-wejedal-och-blue-bio-innovation-day

Läs mer om Emmas utbildning >>>
www.entrepreneur.chalmers.se/home/bioscience-(gibbs)-entrepreneurship-4926873

Läs mer om Blue Bio-projektet >>>
www.bluebio.org

Läs mer om Blue Bio Innovation Day >>>
bluebio.org/component/eventlist/details/19-blue-bio-innovation-day-2012-08-23.html

Läs mer om Innovationskontor Väst >>>
innovationskontorvast.se