Entreprenörstudenter stimulerar hållbart företagande i Kenya


Varje år får ett team bestående av masterstudenter från Chalmers Entreprenörskola möjlighet att driva ett projekt inom socialt entreprenörskap. I år landade valet på att skapa och stimulera hållbar företagsamhet i staden Kisumu i Kenya, vilket resulterade i projektet Knowel Kenya som fokuserar på att minska användandet av hälsofarliga fotogenlampor till förmån för betydligt mer miljövänliga och ändamålsenliga solcellslampor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många kenyanska hem lyses upp av fotogenlampor när mörkret faller. Förutom att de är hälsofarliga så är fotogen inte heller förnyelsebart. Jens Kjellerup, kommunikationsansvarig för Knowel Kenya, förklarar att lösningen varken är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv.

– Fotogenlamporna ger bland annat upphov till försämrad syn och andningsproblem, dessutom är bränslet dyrt. Vi besökte nyligen Kisumu och arrangerade en tävling där vi lät team från stadens invånare utveckla sina egna affärsplaner så att de själva kan tjäna pengar på solcellsdrivna lampor och bidra till en utfasning av fotogenlamporna, berättar Jens.

Genom att arrangera föreläsningar och workshops med lokala deltagare samt fungera som mentorer vid utvecklingen av affärsplanerna har studenterna från Chalmers Entreprenörskola fått möjlighet att föra vidare vad de själva har lärt sig under första året på masterprogrammet Entrepreneurship and Business Design, som ges vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

– Våra kunskaper sattes verkligen på prov och resultatet av tävlingen blev väldigt lyckat! De tre bästa lagen fick ett startkapital bestående av solcellslampor för att snabbt komma igång med sin affärsverksamhet. Om några veckor får vi en statusrapport som utvärderas av oss på Knowel Kenya. Vi kommer därefter att ta ett beslut om hur vi ska portionera ut ytterligare ett lass solcellslampor för att stötta de lag som visar på högst sannolikhet för att bidra till en hållbar framtid, säger Jens.

Projektet har pågått sedan september 2011 och är ett samarbete med det kenyanska universitetet Kisumu Polytechnic, som har bistått med faciliteter och hjälpt till att rekrytera deltagare till tävlingen, vilket enligt Jens hade varit problematiskt att göra från Sverige. I övrigt har projektet finansierats genom att studenterna har anordnat event, kontaktat företag och sökt stipendium under hela det gånga året.

”Kenyanerna är entreprenörer varje dag”
Alla studenter i Knowel-teamet fascinerades över vad kenyanerna åstadkommer med väldigt begränsade resurser. Jens minns särskilt ett besök hos en av deltagarna som drev en bilverkstad där han reparerade regeringens fordon.

– Verkstaden bestod av en liten bit jord omringad av plåtstaket, innanför fanns bara ett plåtskjul med en samling verktyg och pappersdokument. I strålkastarljuset från en annan bil stod mekanikerna runt en bil som hade lyfts med rep och ställts på stenar för att de skulle komma åt motorn som behövde bytas. Trots den uppenbara bristen på resurser så fanns det ingen typ av reparation som de inte genomförde och ägaren satt själv 14 timmar på buss varannan dag för att hämta reservdelar i Nairobi, vilket han inte ens såg som ett problem.

Dzana Damjanovic, kassör i Knowel Kenya, håller med och menar att kenyanerna är entreprenörer varje dag.

– På något mirakulöst sätt lyckas de trots begränsade resurser skapa värde för andra och de får på så sätt sin business och sina liv att gå runt.

Oerhört viktigt att synas i sociala medier
Under vistelsen i Kenya var studenterna noga med att ofta uppdatera projektets hemsida och många i teamet twittrar kontinuerligt. Dzana framhåller det som oerhört viktigt att synas i sociala medier.

– Utan sociala medier hade vi inte kunnat marknadsföra vårt projekt. Våra vänner och andra intresserade hade inte kunnat följa projektet live. Att synas i sociala medier ger vårt projekt mer trovärdighet och publicitet och vi använder idag samma kanaler för att hålla kontakten med våra nya vänner nere i Kenya.

Nu sammanställer studenterna en projektrapport som kommer att skickas ut till de företag och föreningar som har finansierat projektet. De håller även nära kontakt med lagen i Kisumu för att stötta dem medan de implementerar sina affärsmodeller. De senaste nyheterna är att några av lagen redan sålt hela sitt startkapital av solcellslampor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Olle Svensson

Studenterna från Chalmers Entreprenörskola arbetar nu med att hitta någon som vill driva organisationen Knowel vidare. Är du intresserad? Besök Knowels hemsida och läs mer.

Läs mer om Chalmers Entreprenörskola
 
Läs mer om Kisumu Polytechnic
 
Följ Knowel på Twitter