Anders Skoogh får Alde Nilssons stipendium


Chalmeristen, forskaren och läraren Anders Skoogh (Z05) tilldelas 2012 års stipendium från Alde Nilssons ABB-stiftelse för forskning inom produktionsteknik.
Han belönas med 30 000 kronor för sin forskning om effektiv hantering av produktionsdata – ett arbete som kan leda till mångmiljonvinster genom minskade stillestånd i svensk industri.
Anders Skoogh är verksam som forskare och lärare inom virtuell produktion vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers. Hans forskning fokuserar på effektiv hantering av produktionsdata som sedan ligger till grund för analys och effektivisering av produktionsflöden samt som beslutsstöd inom underhåll och driftssäkerhet.
Forskningen syftar till att öka användandet och nyttan av virtuella verktyg vid utveckling av hållbara produktionssystem.
Anders Skoogh är civilingenjör i automation och mekatronik och tog sin examen 2005. Efter några år på Volvo återvände han till Chalmers där han disputerade 2011 med avhandlingen ”Automation of Input Data Management – Increasing Efficiency in Simulation of Production Flows”.
Alde Nilssons stipendium delas ut till dokumenterat duktiga forskare i produktionsteknik för att främja stipendiatens fortsatta förkovran på området.

Mer information om Anders Skooghs forskning >>>
www.chalmers.se/ppd/SV/organisation/avdelningar/produktionssystem/personal/forskare-larare/skoog-anders

Mer information om Alde Nilssons ABB-stiftelse >>>
www.abb.se/cawp/seabb366/6badfa493100e26bc125688c00575421.aspx

Text: Kate Larsson och Michael Nystås
Foto: Anders Forslund