Många aktörer möts i det entreprenöriella ekosystemet


Entreprenöriellt ekosystem stod i fokus när chalmeristerna i Chalmers Entreprenörskolas Alumniförening ”Elumni” nyligen höll en konferens. I samband med konferensen passade man på att fira Chalmers Entreprenörskola fyller femton år 2012 och att de femton åren har genererat i inte mindre än femtio bolag.

 

En av personerna bakom arrangemanget var David Andersson, ordförande i Elumni och verksam på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation där han arbetar med innovation och hållbar utveckling på Chalmers Entreprenörskola.

– Vi ville belysa alla de olika aktörerna som ingår i det man kallar ett ekosystem. Ett sådant sätt att beskriva entreprenörskapet gör att det går att få en överblick och förstå att det i slutändan handlar om att människor möts och får förtroende för varandra, att de trivs och skapar tillsammans, förklarar David.

Precis som i ett vanligt ekosystem menar David att det finns olika ”arter” och att det krävs en stor mångfald av människor, mötesplatser och idéer för att ekosystemet ska vara rikt och kunna föda sig själv och sin omgivning.

– Ett entreprenöriellt ekosystem är helt enkelt en metafor för att beskriva det komplexa nätverket av aktörer vi har i samhället som alla bidrar till förändring – forskare, medborgare, investerare, entreprenörer, industrialister, utbildare och politiker, säger han.

180 deltagare diskuterade kulturella skillnader och annorlunda arbetssätt
Konferensen gästades av väldigt varierande företag, allt från verksamheter som sysslar med avancerad rymdteknik till de som arbetar med social innovation. Totalt var 180 deltagare på plats och diskuterade utmaningar och behov för de olika aktörerna i ett entreprenöriellt ekosystem och hur entreprenöriell kapacitet i Sverige kan förbättras.

– Vi belyste stora kulturella skillnader och annorlunda arbetssätt som finns i exempelvis Kina och USA. Vi tror ofta att vi har ett smart och ”globalt” tillvägagångssätt i Sverige, men i verkligheten har vi inte en aning om vilka affärsmodeller som gäller eller med vilken hastighet förändringar sker, exempelvis i Kina. Där kan ett nystartat bolag anställa femtusen personer på en månad för att sedan kollapsa lika snabbt, säger David.

Han menar att detta är utmaningar som alla står inför i en global värld med sammankopplade marknader.

– Samtidigt fick man också intrycket av att det numera inte är de stora spelarna i ekosystemet som äter de små, det är snarare de snabba spelarna som äter de långsamma. Framgång betyder dessutom så olika saker för olika entreprenörer. Om man exempelvis ser till bolag som NIBE och socialt entreprenörskap såsom Lunch Beat, så betyder framgång för NIBE tvåsiffrig tillväxt, medan det för Lunch Beat betyder att bygga ett community där tillväxten ligger i det sociala kapitalet, berättar David.

Femton år och femtio bolag
Konferensen syftade också till att fira att Chalmers Entreprenörskola i år firar femton år. Under dessa 15 år har femtio nya bolag genererats.

– Våra toastmasters gav på ett förträffligt sätt en historik över de senaste femton åren. Flera av våra ”Elumner”, bland annat Niklas Berg på Avinode, Christine Svärd på Serendipity Innovations och Jonas Mårtensson på elfordonsbolaget Nimbell, var där och berättade om vad Chalmers Entreprenörskola har betytt för dem. Vi hade även ett uppskattat inslag bestående av ett band med lokala förmågor från skolledningen, säger David.

Han berättar att Elumni och Chalmers Entreprenörskola nu kommer att fortsätta utveckla nätverken och ytterligare stärka sambanden och gemenskapen mellan forskaren i labbet, investeraren på sitt kontor, entreprenören på språng, medborgaren i sitt dagliga liv, politikern vid sitt beslutsfattande och inte minst för en hållbar utveckling.

Bilder: Gustaf Lindman

Läs mer om Chalmers Entreprenörskola

Läs mer om Elumni