Från svenska ambassaden i Washington DC till Chalmers


Chalmeristen Kamilla Kohn Rådberg (fil dr I05) återvänder nu till Chalmers för att leda ett projekt som syftar till att utvidga Chalmers Entreprenörskola.

– Projektet jag ska leda verkar för en utvidgning av Chalmers Entreprenörskola. Det finns mycket där som ligger i tiden och som är viktigt för Chalmers och omvärlden. Vi kommer att satsa på att arbeta mer mot industrin och ställa nyttiggörande i fokus, förklarar Kamilla.

De senaste åren har hon tillbringat i USA med att arbeta som chef för enheten Forskning och Innovation vid svenska ambassaden i Washington DC.
– Vi tittade på amerikansk innovations- och forskningspolitik, med fokus på high tech, life science, miljö, entreprenörskap, högre utbildning och innovation, berättar Kamilla.

Disputerade på Chalmers 2005

Tidigare har hon arbetat som managementkonsult och dessförinnan många år inom bilindustrin och på Volvo Personvagnar, såväl i Sverige som utomlands. Men det är inte första gången hon befinner sig innanför väggarna på Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.
– Jag disputerade här på Chalmers 2005, inom ramen för ett program som hette FENIX. Där fördjupade jag mig i frågor kopplade till just innovation och entreprenörskap i mogna, etablerade organisationer, säger Kamilla.

I sitt arbete brinner hon för att åstadkomma mer genom gränsöverskridande samarbeten, framförallt mellan akademi och näringsliv. Att det blev just Chalmers hon återvände till var inget svårt val.
– Jag ser universiteten som viktiga aktörer för att skapa innovation och konkurrenskraft för Sverige, och självklart då Chalmers som en av de främsta. Det är frågor som engagerar mig och många andra, menar Kamilla.