Studenter prisade för bästa examensarbete av Lean ForumChalmeristerna Andreas Josefsson och Terese Andersson belönas med Lean Forums pris för bästa examensarbete 2012.

De får priset för sin uppsats ”Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral”, som de skrivit som avslutning på sin utbildning till högskoleingenjörer i Ekonomi och produktionsteknik.
Andreas Josefsson och Terese Andersson tog emot sin utmärkelse vid en ceremoni under Lean Forums årskongress i Södertälje förra veckan.
– Vi är väldigt stolta över oss själva, säger Andreas.

Juryns motivering lyder:
”Författarna har med ett stort engagemang och med en massiv datainsamling från observationer, fältstudier, patientenkäter och intervjuer kartlagt en vårdcentrals patientflöde. Genom dessa studier har de kunnat visa att det går att identifiera hur efterfrågan på vård varierar över tiden och detta kombinerat med hur tillgången på resurser ser ut vid de olika tidpunkterna har gett upphov till ett flertal förbättringsförslag. De har också identifierat en rad olika icke värdeskapande områden i patientflödet samt gett förslag på hur dessa kan reduceras eller helt elimineras. Genom givna förslag till förbättringar finns stora möjligheter att reducera såväl väntetider som genomloppstider i systemet. Författarna har också uppmärksammat bristen på ”närvarande ledarskap”. I arbetet ges tips och idéer till ledning och chefer på lägre nivå i hur de kan styra den dagliga verksamheten för att få personalen mer aktiv i arbetet med att ständigt förbättra enheten.”

Andreas Josefsson har nu påbörjat masterstudier i Supply Chain Management på Chalmers. Terese Andersson arbetar som projektledare på Sodexo Facilities Service i Västra Frölunda.

Foto: Lean Forum

Ladda ner och läs den prisbelönta uppsatsen >>>
publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/158961.pdf

Läs mer om Lean Forum >>>
www.leanforum.se

Läs mer om utbildningen Ekonomi och produktionsteknik >>>
www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/sidor/ekonomi-och-produktionsteknik.aspx