Dick Hedman går till Harry Sjögren AB


Dick Hedman (A78) är ny samhällsbyggnadschef på fastighetsbolaget Harry Sjögren AB.
Han har närmast tio år som samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland bakom sig.
Dick Hedman tillträdde sin nya tjänst i september. På Harry Sjögren AB får han ett övergripande ansvar för samhällskontakter och projektuveckling från ax till limpa i hela samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden fram till inflyttning.
Hedman är chalmersutbildad arkitekt med lång och bred erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen utifrån olika perspektiv och roller: kommunalt, statligt och privat.
Han har tidigare arbetat som stadsbyggnadschef i Borås och som chefsarkitekt på Norconsult.

Foto: Jan-Olof Yxell