Chalmersstudenter råder Saab AB i offsetfrågorUnder de senaste månaderna har Mattias Hermansson och Kim Henriksson, studenter på masterprogrammet Management and Economics of Innovation vid Chalmers, befunnit sig på försvarskoncernen Saab AB för att studera hur företaget påverkas av offset och vilka konsekvenser det får.
– Vårt examensarbete handlar om offset, som på svenska ofta benämns som motköp och handlar om industriella kompensationsarrangemang vid större internationella försvarsaffärer. Efter att ha sett hur offset fungerar på Saab AB har vi gett dem rekommendationer för hur de kan effektivisera sin hantering av den här typen av aktiviteter, berättar Mattias och Kim.
De menar att offset har en stor påverkan på Saab AB:s kärnverksamhet och att det är viktigt att det sköts på ett kostnadseffektivt sätt.
– Stora krav kommer att ställas på hur Saab AB i framtiden kan integrera offset i sina affärsplaner och strategier. Detta bör även gälla för andra aktörer i försvarsbranschen, säger Mattias och Kim.

Kritiska mot tidigare forskning
Studenterna anser att mycket av det som har skrivits om Saab AB och svensk försvarsexport i media under det senaste året har bäring i deras forskning.
– Genom examensarbetet fick vi en unik insyn i försvarsexportbranschen. Vi har uppfattat offset som tabubelagt men sett inifrån Saab AB så finns det en tydlig affärslogik bakom det. Att frågan är väldigt laddad i media har gjort området extra intressant att studera, säger Mattias och Kim.

De framhåller att vad de kommit fram till motsäger tidigare forskning som menar att offset kommer att minska eller kanske till och med försvinna.
– Vi anser att det är fel. Offset kommer med all sannolikhet att öka inom en överskådlig tid, speciellt direkt offset som innebär motköpsaktiviteter direkt kopplade till den sålda produkten eller systemet. Detta då lagstiftning inom EU endast möjliggör direkt offset när EU-länder gör inköp av försvarsmateriel, menar Mattias och Kim.

Offset ett viktigt affärsverktyg
Studenterna hävdar att offset påverkar Saab AB på flera sätt. Först och främst har de kommit fram till att det blir ett viktigt verktyg för att ta hem affärskontrakt.
– Genom att erbjuda attraktiva offsetprojekt kan vågskålen tippa över till Saab AB:s favör även om pris och prestanda på deras produkt är likvärdig med konkurrenternas, men det gör å andra sidan att Saab AB måste anpassa sin verksamhet. Det ställer speciella krav på organisationen, som till exempel att inköpsavdelningen måste ta hänsyn till offsetfrågan då de ska köpa produkter. De kan inte bara titta på lägsta pris och bästa prestanda, de måste också väga in att det i vissa fall måste vara producerat i köparlandet, menar Mattias och Kim.
De berättar att en del av motköpsprestationerna ska utföras som lokal produktion i det land man har satt upp avtalet med, vilket ställer krav på vad som kan lovas bort i försvarsindustrins ofta långa och omfattande säljprocesser.
– Exempelvis går det bara att lova bort produktionen av Jas 39 Gripens högervinge en gång, även om alla som är intresserade av att köpa det stridsflygplanet vill producera vingen själva, säger Mattias och Kim.

Eva Söderström, chef för området Industrial Cooperation på Saab AB tillika en av studenternas handledare, menar att företaget är mycket nöjda med Mattias och Kims insats.
– Deras examensarbete har passat väl in i det förbättringsarbete vi håller på med och deras arbete har bidragit i det. Vi kommer att arbeta vidare med deras resultat, säger Eva.

Dörrar öppnas för Chalmersstudenter
Studenterna blev överraskade av den öppenhet de möttes av på Saab AB, de hade inte förväntat sig att få träffa representanter från hela verksamheten.
– Det har gjort att vi har fått en bra överblick över hur Saab AB genomför sina affärer och vi tror att det har bidragit till ett bra och kanske lite annorlunda examensarbete. Vi har genomfört ett 30-tal intervjuer och dessutom medverkat på seminarium, möten och arrangerat en workshop, säger Mattias och Kim.
Studenternas bästa råd till andra examensarbetare är att våga ta egna initiativ.
– Som student på Chalmers har man ett oerhört gott rykte och det är förvånande vilka dörrar som öppnas för en. Det ska man utnyttja, tycker Mattias och Kim.
När examensarbetet nu är färdigt kommer Kim att utnyttja sin unika utbildningskombination av maskinteknik och industriell ekonomi för att hitta ett spännande och utvecklande jobb. Mattias har fått blodad tand och stannar kvar på Saab AB där han ska driva projekt som bygger på rekommendationerna från examensarbetet. Därefter är siktet inställt på Saab AB:s traineeprogram eller en karriär som managementkonsult.

Läs mer om offset på Saab AB >>>
http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Company-profile/Marketing/Industrial-co-operation/Offset-explained

Läs mer om masterprogrammet Management and Economics of Innovation >>>
http://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Management-and-Economics-of-Innovation.aspx

Fakta >>>
Joakim Björkdahl på Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers, samt Johan Ström (Strategisk inköpare på Electronic Defence Systems) och Eva Söderström (Chef för Industrial Cooperation) på Saab har handlett examensarbetet som presenterades på Chalmers den 11/10 2012.

Bilder: Caroline Örmgård och Swiss Air Force