Entreprenörskap i förarsätet


Den 5 november hålls den årliga föreläsningen till minne av William Chalmers, vars donation har lagt grund till det som idag är Chalmers tekniska högskola. I år ligger fokus på entreprenörskap då Mats Lundqvist från Institutionen för teknikens ekonomi och organisation är årets talare. Han kommer bland annat att berätta om den unika verksamheten vid Chalmers entreprenörskola som han har varit med om att grunda. Chalmers entreprenörskola fyller 15 år i år och har hittills genererat inte mindre än 50 nya företag.

Hej Mats, vad tänkte du när du blev tillfrågad att hålla årets William Chalmers-föreläsning?
Jag blev väldigt glad och tänkte att det innebär ett stort erkännande för Chalmers entreprenörskola.

Varför har just du fått detta hedervärda uppdrag?
Som huvudansvarig för Chalmers entreprenörskolas utveckling sedan starten 1997 har jag ständigt arbetat med hur utbildning och nyttiggörande ömsesidigt kan förstärka varandra på nya innovativa sätt. Jag tror Chalmers velat uppmärksamma ett exempel på en framgångsrik utbildning som dessutom bidragit till Chalmers nyttiggörande och innovationskraft.

Vad kommer din föreläsning att handla om?
Jag ska prata om vikten av att sätta entreprenörskapet i förarsätet vilket syftar på ett antal centrala lärdomar vi gjort under åren, bland annat att entreprenörskap nästan alltid sker i ett team som dessutom ständigt involverar nya intressenter. Därav begreppet entreprenörskapet istället för entreprenören i föreläsningens titel – ”Om betydelsen att sätta entreprenörskapet i förarsätet”.

Sedan är vår pedagogik baserad på att faktiskt ge våra studenter förtroendet och stödet att utvecklas genom att sättas ”i förarsätet” för en innovation. Vi är så gott som unika i världen att som grundförutsättning erbjuda studenterna delägande ifall de utvecklar ett innovationsprojekt till bolagisering. Detta, ihop med det psykologiska ägandet de utvecklar, skapar särskilda incitament för lärande och utveckling. Jag kommer att beröra detta, förutom att ge forskningsutblickar såklart.

Du är en av medgrundarna av Chalmers entreprenörskola som i år firar 15-årsjubileum. Hur kommer det sig att ni startade den verksamheten?
Vi ansåg att det fanns mycket innovativ forskning som skulle kunna komma samhället till nytta om den bara gick att koppla samman med en lämplig entreprenöriell drivkraft. Det lite mer radikala antagandet var att vi trodde att unga och förhållandevis oerfarna men entreprenöriellt lagda studenter skulle kunna utveckla dessa innovationer, samtidigt som de själva utvecklade sitt entreprenörskap genom en nyskapande handlingsbaserad pedagogik.

Vad har varit roligast under de åren du har arbetat med Chalmers entreprenörskola?
Det är mycket som är givande men personligen gillar jag när man som lärare och handledare är med och bidrar till individers och gruppers ”aha-upplevelser” och får se hur innovationer då tar oväntade riktningar.

Att se unga människor utveckla sin entreprenöriella förmåga är väldigt spännande, liksom att sen följa upp och höra hur det går för dem. Många alumner är starkt bidragande till skolans dagliga drift och utveckling och det går knappt en dag utan någon form av kontakt med dem.

Nämn tre nyckelfaktorer för att Chalmers entreprenörskola ska fortsätta att vara framgångsrik i minst 15 år till!
För det första behövs fler och starkare internationella utbyten. För det andra vill vi bidra än mer till Chalmers som en ledande entreprenöriell högskola – inom både forskning, utbildning och nyttiggörande. Den tredje betydande faktorn är en fortsatt riktning mot att bli ett forsknings- och kompetenscentrum kring entreprenöriellt lärande som stöttar en samhällsutveckling som alltmer förutsätter entreprenörskap i stort och smått.

Vad hoppas du att publiken tar med sig från din William Chalmers-föreläsning?
Min förhoppning är att de känner sig inspirerade kring vad som är möjligt att åstadkomma genom entreprenörskap och entreprenörsutbildning.

”Om betydelsen att sätta entreprenörskapet i förarsätet”
När: 5 november, kl. 17.00
Var: Palmstedtsalen
Läs mer om Mats Lundqvist >>

Chalmers entreprenörskola >>
Chalmers entreprenörskola bedriver internationellt uppmärksammad utbildning och forskning inom innovation och entreprenörskap. I år fyller Chalmers entreprenörskola 15 år och sedan starten har verksamheten genererat inte mindre än 50 nya företag.

William Chalmers-föreläsningen
William Chalmers-föreläsningen har arrangerats varje år sedan 1991 runt årsdagen av skolans start den 5 november 1829. Syftet med den populärvetenskapliga föreläsningen är att hedra minnet av William Chalmers, som var direktör i Ostindiska kompaniet och i sitt testamente år 1811 donerade medel till en ”industrie-skola” som har utvecklats till Chalmers tekniska högskola.

Föreläsningen hålls av en framträdande forskare som belyser sitt ämnesområde genom tillbakablickar och men också via framtidsvisioner i ett globalt perspektiv. Det är en öppen föreläsning som vänder sig till alla intresserade.
William Chalmers-föreläsningen arrangeras av högskolan i samarbete med Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Text: Annica Eijlinder
Foto: Fotograf Oscar Mattsson