Sjöfartsstudenter prisas för bästa uppsats om hållbarhetChalmeristerna Andreas Torgersson och Eric Ivarsson får 30 000 kronor av Göteborgs Hamn för sitt examensarbete om mer hållbara godstransporter.
Priset delar de med Handelsstudenterna Peter Gustafsson och Kristoffer Hultén.
Andreas Torgersson och Eric Ivarsson fick priset för sin uppsats ”Direktanlöp eller feedertrafik? – En studie om direktanlöp innebär en konkurrensfördel, avgränsat till totaltransporttid och SECA-området, gentemot feedertrafik på Sverige–Sydostasientraden ur en transportköpares perspektiv”.
De är studenter på Sjöfart och logistik-programmet på Chalmers, och tog emot sin utmärkelse i samband med den årliga Hamndagen den 16 oktober på Göteborgsoperan.
Bakgrunden till deras arbete är införande av lågsvavligt bränsle i Nordeuropas farvatten från 2015. Genom intervjuer och egna beräkningar av bunkerförbrukning och transporttid för konkurrerande transportkedjor drar de slutsatsen att direktanlöp är fördelaktiga för såväl transportköpare som miljön.
Handledare för Torgersson och Ivarsson har varit chalmerslektorn Robert Severin.
Peter Gustafson och Kristoffer Hultén, studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, prisades för sin uppsats om utvecklingen av inlandsterminaler.

– Det är två gediget utförda examensarbeten som har fått årets utmärkelse. Båda uppsatserna har fångat de tre dimensionerna av hållbarhet – miljömässsig, social och ekonomisk, säger Åsa Wilske, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.
Prispengarna kommer från Göteborgs Hamns miljödifferentierade hamntaxa. Fartyg som släpper ut mer föroreningar i Göteborgs hamnområde betalar en högre avgift. Göteborgs Hamn har avsatt 90 000 kronor av dessa pengar för att under tre år belöna årets bästa examensarbeten om hållbarhet från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet.
–  Vi har instiftat det här priset för att stimulera till ökad kunskap om hållbara godstransporter och minskad miljöpåverkan av godstransporter via hamnar, säger Åsa Wilske.
Vinnarna utsågs av en jury bestående av Kent Lumsden, Avdelningen för logistik och transport på Chalmers, Johan Woxenius, Göteborgs universitet och Katarina Gårdfeldt, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet.

”Båda uppsatserna har tydliga implikationer för ett integrerat synsätt på hållbarhetsarbete där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter beaktas, om än i olika grad. Ekologisk hållbarhet behandlas explicit i Chalmersarbetet och implicit i Handelsarbetet genom minskade lastbilstransporter, vilket även har bäring på social hållbarhet i de städer som passeras. För ekonomisk hållbarhet är förhållandet det omvända, det vill säga explicit i Handelsarbetet och implicit i Chalmersarbetet. Genom de bägge arbetena finns en god grund för nya lösningar och ett mer hållbart transportsystem där olika aktörer samverkar”, skriver juryn  sammanfattningsvis om de båda examensarbetena.

På den översta bilden ser vi pristagarna Peter Gustafson,  Kristoffer Hultén, Handelshögskolan, och Andreas Torgersson, Chalmers. På den andra bilden syns hamnens miljöchef Åsa Wilske näst längst till höger.
Eric Ivarsson hade tyvärr inte möjlighet att närvara vid prisutdelningen.

Foto: Göran Assner

Läs mer och ladda hem de vinnande uppsatserna >>>
http://www.goteborgshamn.se/Nyhetsrummet/Nyhetsartiklar/Goteborgs-Hamn-prisar-uppsatser-om-hallbarhet