Terminator, Tintin och teleportering


När Göteborgs Hamn anordnade den årliga konferensen Hamndagen på Göteborgsoperan den 16 oktober deltog bland annat chalmeristen Per Olof Arnäs. Han pratade kring det uppseendeväckande temat ”Terminator, Tintin och teleportering”.

Hej Per Olof, vad är Hamndagen för något?
– Göteborgs Hamn har en årlig konferens där de bjuder in sina samarbetspartners till ett seminarie med inbjudna talare. De som talade, förutom jag själv, var Lars Danielsson, ambassadör i Sydkorea och Elaine Eksvärd som är konsult på retorikbyrån Snacka Snyggt.

Du föreläste under en rubrik som väcker stor nyfikenhet: ”Terminator, Tintin och teleportering”. Vad innebär det och vad sa du egentligen?
– Rubriken anspelar på tre tydliga trender som kan observeras. De har alla med digitalisering att göra, men på olika sätt.

– Trenden ”Terminator” – eller Homo Digitalis – handlar om att människan som ras håller på att utvecklas med hjälp av digital teknik på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Idag kan vi med hjälp av en smart telefon innehållande kamera och GPS skapa en förstärkt verklighet (Augmented Reality). På sikt kommer alla våra sinnen att kunna förstärkas och göras smartare och inom en inte alltför avlägsen framtid kommer telefonen att kunna ersättas med mer kroppsnära användargränssnitt som till exempel kontaktlinser och implantat. På så vis digitaliseras våra sinnesintryck och vi kommer kunna bli integrerade med den digitala världen på en helt annan nivå.

– Den andra trenden, ”Tintin”, anspelar på ett avsnitt i ett av Tintins äventyr där Professor Kalkyl lyckas bygga en maskin som kopierar tredimensionella objekt. Denna teknik finns idag och benämns 3D-printing. Från att ha varit en dyr och tidskrävande process för framtagande av prototyper vid produktutveckling har 3D-printern nu gjort sitt intåg i konsumentvärlden. Låt säga att man i framtiden själv skriver ut sina gymnastikskor. Det man i så fall köper är själva råmaterialet, det vill säga ”3D-bläcket”, samt ritningen som är en helt digital produkt. Globalt kommer 3D-printing kanske till och med att kunna påverka vissa varuflöden genom att produkter ersätts av standardiserade råmaterial. Det forskas väldigt mycket inom detta område just nu och som logistiker ser jag många intressanta effekter.

– Den tredje trenden, ”Teleportering”, handlar om hur vi digitaliserar våra transportsystem. Metaforen teleportering anspelar på det faktum att för alla i en försörjningskedja, utom de fåtal personer som fysiskt interagerar med godset, handlar det uteslutande om informationshantering. Och precis som med en ”riktig” teleportering handlar det om att man förflyttar något mellan två punkter utan att upplevd tid förflyter. Om jag till exempel beställer en ny tvättmaskin via nätet kan jag idag få installationen utförd utan att jag själv är på plats. Jag beställer kl 10 från min mobil eller min dator och när jag kommer hem på eftermiddagen är min gamla maskin borta och min nya på plats. Jag har ingen aning om exakt vad som hänt, när det hänt eller hur. För mig har min nya tvättmaskin ”teleporterats” på plats.

Vilka var där och lyssnade då?
– Under seminariet var vi ca 550 personer i publiken. Allt från akademiker till näringslivsrepresentanter och politiker närvarade.

Dagen avslutades med att deltagarna fick se en operaföreställning, hur var den?
– Det stämmer! Vi såg Chess på svenska och den var mycket bra.

 

Bild: Jan-Olof Yxell