En stor dag för Gustaf Dalén


Den 12 november 2012 är en stor dag för alla kalenderbitare.
I dag är det nämligen exakt 100 år sedan chalmeristen, uppfinnaren och entreprenören Gustaf Dalén (1869-1937) fick veta att han tilldelats Nobelpriset i fysik.
Bara två dagar tidigare hade han skrivits ut från sjukhuset efter den förödande sprängningsolyckan den 27 september, då han förlorade synen på båda ögonen.
Erik Wästberg skildrar telefonsamtalet från Kungl. Vetenskapsakademien i sin bok ”Gustaf Dalén – En stor svensk” (Lars Hökerbergs Bokförlag, 1938):

När han ännu låg på sitt sjukläger och endast varit uppe någon timme om dagen ringde det från Vetenskapsakademien. Det var vid halv tiotiden på kvällen den 12 november. Gustaf Dalén hade tilldelats Nobelpriset i fysik ”för hans uppfinningar af själfverkande regulatorer att i kombination med gasackumulatorer användas till belysning af fyrar och lysbojar”, för att använda diplomets ord.
Daléns första åtgärd var att ringa till Agas tjänstemän, med vilka han ansåg sig dela äran. De voro församlade på gamla Metropol vid Norrmalmstorg för att festa av en kamrat, som skulle resa till Amerika, och mottogo underrättelsen med stormande jubel. Endast Dalén själv var mera betänksam.
– Jag tycker det är kusligt, sade han. Det ställer så stora framtida fordringar på mig, som ingenting mera kan göra.

I en stark scen i Gösta Folkes klassiska film om Gustaf Daléns liv från 1954, ”Seger i mörker”, brister Dalén ut i gråt när han lagt på luren, djupt tagen av beskedet från akademien.

Foto: By Reportagefoto upphovsman okänd (Svenska uppfinnare) [Public domain], via Wikimedia Commons

Läs mer:
Daléns barnbarn berättade om sin morfar >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2011/03/06/dalens-barnbarn-berattade-om-sin-morfar

Läs mer om Gustaf Dalén på Wikipedia >>>
sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Dalén

Dalénmuseets webbplats >>>
www.dalenmuseet.se

Lidingö Stads jubileumssajt till minne av Gustaf Dalén och Raoul Wallenberg >>>
www.lidingo.se/jubileumswebben/jubileumswebben.4.12b1458c13439502efc8000141.html