Entreprenörernas betydelse i fokusVid årets William Chalmersföreläsning den 5 november var det entreprenörskapet som sattes i förarsätet.
Mats Lundqvist, medgrundare och föreståndare vid Chalmers entreprenörskola, berättade om hur studenter är en av de viktigaste drivkrafterna för att skapa hållbart värde i samhället.
Mats Lundqvist tog under kvällen med de över 200 åhörarna på en resa som började i mitten på 90-talet när han, tillsammans med Sören Sjölander, professor på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, insåg att det fanns ett behov av personer med kompetens att förstå både forskning och näringsliv och fungera som brygga däremellan. Man identifierade behovet av den så kallade entreprenöriella förmågan – villigheten att agera på möjligheter och idéer och omvandla dem till värde för andra.
– Det är ett värde som kan vara både finansiellt, kulturellt eller socialt, menade Mats Lundqvist.

Entreprenörskap en röd tråd i Chalmers historia
Det blev starten för Chalmers entreprenörskola 1997. Målsättningen med grundandet av utbildningen var tvådelad – att utbilda fler entreprenöriella personer och att skapa nya tillväxtbolag baserade på innovativ forskning.
Resultatet efter 15 år är drygt 300 utbildade tillväxtentreprenörer och 54 startade bolag.
– Att Chalmers lyckas så bra med detta beror på att vi har det i blodet. Entreprenörskapet har gått som en röd tråd genom Chalmers historia med början hos William Chalmers, via historiska namn som Carl Palmstedt och Gustaf Dalén till mer sentida personer som Torkel Wallmark, Holger Bohlin och Sören Sjölander. Chalmers ledning har även varit både tillåtande och stöttande i framväxandet av entreprenörskolan, sa Mats Lundqvist.

Under kvällen sammanfattade Mats Lundqvist entreprenörskolans första 15 år, och kunde med stolthet nämna företag som Vehco, Avinode och Oxeon – alla bolag på toppfyralistan över snabbväxande inkubatorbolag, och samtliga grundade av studenter vid entreprenörskolan.
– Faktum är att de bolag som startats vid Chalmers entreprenörskola sedan 1997 står för 27 % av omsättningen från hela Sveriges universitetskopplade uppstartsbolag. Nyckeln för detta är att våga sätta entreprenörskapet i förarsätet, sa Mats Lundqvist.

Tanken bakom entreprenörskolan
Idén att låta studententreprenörer ta hand om lovande idéer från forskning och utveckling togs från början emot med viss skepsis. Men över åren har det bevisats att det inte bara fungerar – det fungerar dessutom mycket bättre än andra sätt att förverkliga forskning och innovationer. Chalmers entreprenörskola har med åren blivit Sveriges främsta uppstartsmiljö. Varje år utvärderar man närmare 150 innovativa idéer och startar omkring tolv projekt tillsammans med studenterna. I dagsläget blir 5-6 av dessa projekt grunden till nya uppstartsbolag.
Men entreprenörskolan når även bortom bolagsbildande och utbildandet av uppstartsentreprenörer.
– Majoriteten av våra alumner hamnar faktiskt i andra delar av näringslivet, många av dem inom etablerade storbolag, både i Sverige och utomlands. Detta tyder på en ökad efterfråga för entreprenöriella individer även inom etablerade företag, förklarade Mats Lundqvist.

Entreprenörskolan i dag
Mats Lundqvist avslutade sin William Chalmersföreläsning genom att skicka med åhörarna en fråga hem:
– Om man med ett enda masterprogram lyckats åstadkomma så här mycket, vad skulle vi då kunna åstadkomma om alla studenter på Chalmers får mer entreprenöriella inslag i sin utbildning. Kanske har vi bara sett toppen på isberget än så länge?

Text: Viktor Brunnegård
Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer om Chalmers entreprenörskola >>>
www.entrepreneur.chalmers.se

  1. Pingback: A year at Chalmers School of Entrepreneurship - Chalmers school of entrepreneurship
  2. Pingback: A year at Chalmers School of Entrepreneurship | Chalmeristbloggen