Ny portal samlar kurser inom trafiksäkerhetTio leverantörer erbjuder 29 kurser.

Och det är bara början.
Nu lanseras webbportalen Safer Insight – som samlar utbildningar inom fordons- och trafiksäkerhet under ett och samma tak.
– Det har länge funnits en idé om att komplettera Safers verksamhet med en utbildningsportal och det är jättekul att vi nu har lyckats realisera den tanken, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Safer.
Fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer – med Chalmers som värd och Vinnova som huvudfinansiär – samlar aktörer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. Den forskning som bedrivs handlar till exempel om hur man undviker olyckor, minskar skador i en eventuell krock, och underlättar räddningsarbetet efter en olycka. Många projekt rör människans beteende i bil och i verklig trafikmiljö.
Ett av målen är att vara en plattform för interaktion och utbyte av kunskap genom utbildning.
– Det har därför länge funnits en idé om att komplettera Safers verksamhet med en utbildningsportal och det är jättekul att vi nu har lyckats realisera den tanken. Med hjälp av Safer Insight kan vi synliggöra de utbildningar som erbjuds av våra parter inom Safer. Därmed har vi ett nytt, effektivt verktyg i arbetet med att föra ut aktuell forskning och kompetens inom vårt viktiga verksamhetsområde, säger Anna Nilsson-Ehle.
Safer Insight samlar utbildning inom fordons- och trafiksäkerhet i en gemensam plattform som ger överblick över det tillgängliga utbudet av kurser och seminarier. Målgruppen är högskolestudenter och yrkesverksamma – och ambitionen är att även nå ut internationellt.
– För utbildningsköpare ger Safer Insight en bra överblick över utbildningsutbudet vilket gör att de kan fatta bättre beslut när de investerar i kompetensutveckling. Samtidigt är vår förhoppning att det nya upplägget leder till att kunderna sätter ihop utbildningar från olika aktörer till nya, intressanta kombinationer. För våra parter innebär Safer Insight nya möjligheter att exponera sitt utbildningsutbud och hitta nya kunder, säger Anna Nilsson-Ehle.
I dagsläget samlas kurser från tio leverantörer, inklusive Safer själva, i portalen: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds Tekniska Högskola, Safer, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea Sicomp och Transportøkonomisk institutt (TØI).
Alla utbildningar är kopplade till något av de sex fokusområden och elva kompetensområden som Safer definierat.
Den nya webbportalen lanserades den 1 november.

Text: Michael Nystås och Lisa Knutsson
Foto: Jan-Olof Yxell

Kontakter >>>
Anna Nilsson-Ehle, director of Safer
anna.nilsson-ehle@chalmers.se
+46-(0)31-772 36 55

Tuula Bergqvist
tuula.bergqvist@saferinsight.se
+46-(0)70-609 93 22

Läs mer om Safer Insight >>>
www.saferinsight.se

Läs mer om Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum Safer >>>
www.chalmers.se/safer