Stipendiet tog dem till Bolivia och EnglandChalmeristerna Erica Henrysson, Ida Helgegren (bilden) och Helena Siltberg har tilldelats Ulla-Britt Bergkvists stipendium på vardera 50 000 kronor.
Det gav dem chansen att genomföra sina examensarbeten i Bolivia och England.
Häromveckan träffades två av de tre stipendiaterna för en minneslunch i kårhuset.
– Min tid i Bolivia har verkligen varit jättekul och utvecklande, säger Ida Helgegren.
Hon gjorde sitt examensarbete i Bolivia tillsammans med Helena Siltberg, och kom hem därifrån i juli efter tre månader. Exjobbet handlade om att analysera vatten- och sanitetslösningar i två bolivianska bostadskooperativ belägna i staden Cochabamba.

Påbörjat forskarutbildning
Ida Helgegren läste grundutbildningsprogrammet Bioteknik och valde sedan masterprogrammet Industrial Ecology – for a sustainable society.
– Jag började studera på Chalmers med målet att jobba med hållbar utveckling, så valet av masterprogram och examensarbete var självklart, säger hon.
Efter sin examen har Ida valt att fortsätta på Chalmers som doktorand på Avdelningen Vatten miljö teknik vid Institutionen för bygg- och miljöteknik.
– Väldigt spännande. Jag kommer snart att resa tillbaka till Bolivia, så mitt examensarbete får en fortsättning, säger Ida.

Gav insikter och upplevelser
Även Helena Siltberg pluggade på Bioteknikprogrammet, men valde Innovative and Sustainable Chemical Engineering som master. Deras exjobb har utmynnat i en gemensam uppsats och genomfördes i samarbete med University Mayor of San Simon i Cochabamba.
– Det betydde väldigt mycket för mig att få möjlighet att göra min uppsats i Cochabamba. Det gav mig insikter och upplevelser jag aldrig skulle ha fått annars, säger Helena.

Gjorde exjobbet i Bath
Erica Henrysson, som studerat på programmet Arkitektur och teknik, gjorde exjobbet på ingenjörsfirman Buro Happold i engelska Bath. Där har hon arbetat med textila konstruktioner och programvaruutveckling.
– Det var en unik möjlighet för mig att jobba med textila konstruktioner i kombination med programmering. Det är intressen som båda har vuxit fram under min tid på Chalmers, berättar hon.
Buro Happold anses vara världsledande på området och designade bland annat huvudarenan inför London-OS.
– Den hade ett textilt tak runtom, och programvaran jag jobbade med användes för att beräkna hur taket skulle hålla, säger Erica.

Firades med lunch
Alla tre stipendiaterna har nu återvänt hem från sina resor. För att fira sina utmärkelser bjöds de in till en särskild minneslunch den 9 november på Restaurang Hyllan i Chalmers kårhus.
Med på lunchen var Chalmers tillförordnade kommunikationschef Anna Näsbom, vicerektor Maria Knutson-Wedel samt Sirpa Pöyhönen, administratör och kontaktperson för Chalmers Vänner på Avdelningen för kommunikation och marknad.
På bilden syns fr v Erica Henrysson och Ida Helgegren. Helena Siltberg var tyvärr förhindrad att närvara. Hon har precis börjat ett nytt jobb som trainee på EU-kommissionen för forskning och innovation, och flyttlasset till Bryssel har redan gått.
– Men jag vill passa på att tacka för stipendiet. Det betydde väldigt mycket för mig, hälsar hon från Belgien.

Fakta om Ulla-Britt Bergkvist (1941-2004) >>>
Ulla-Britt Bergkvist föddes i Malmö 1941.
När hon lämnade Chalmers 1968 var hon en av tre kvinnor i en årskull på 90 studenter.
Kvinnors rättigheter var en fråga som betydde mycket för henne under hela livet. Hon stannade kvar i Göteborg efter sin examen och anställdes som konstruktör på Volvo där hon arbetade fram till sin död 2004.
– Natur och friluftsliv låg Ulla-Britt varmt om hjärtat, berättar hennes guddotter Maria Trygg.
Somrarna ägnade hon gärna åt långa cykelsemestrar kors och tvärs genom Europa. Många turer gick också till föräldrarna och sommarstugan i Malmö – även det på cykel från hemmet i Biskopsgården.
Ulla-Britt var också en engagerad föreningsmänniska. Hon trivdes med andra människor, men tyckte lika gärna om att vara lite för sig själv.
– Hon var kanske inte den som tog den första kontakten, men hon uppskattade sällskap. Hon var nyfiken som person och väldigt intresserad av andra människor. Hon tyckte mycket om barn och djur, minns Maria.
Strax före sin bortgång testamenterade Ulla-Britt Bergkvist 735 000 kronor till Chalmers Vänner. Hennes önskan var att stärka kvinnliga chalmeristers ställning på arbetsmarknaden genom studier eller examensarbeten vid utländska universitet. Till minne av Ulla-Britt Bergkvist delas därför ett antal stipendier på mellan 50 000 och 100 000 kronor ut till kvinnliga chalmerister varje år till och med år 2013.

Foto: Michael Nystås

Läs mer om Ulla-Britt Bergkvists stipendium >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/chalmers-vanner/Sidor/Ulla-Britt-Bergkvists-stipendium.aspx

Tidigare stipendiater >>>
2007 – Linnéa Saksi, Arkitektur, och Anna Peterson, Teknisk design
2008 – Ida Sellstedt, Arkitektur, Anna Elofsson, Industriell ekonomi, och Anne Elerud-Tryde, Industriell ekonomi
2009 – Pernilla Hagbert, Arkitektur, Linda Noreheim, Teknisk fysik, och Ida Karlsson, Väg- och vattenbyggnad
2010 – Hélène Fourniere, MSc Design for sustainable development, Katarina Bäcklund, Väg- och vattenbyggnad, och Sandra Norén, Industriell ekonomi
2011 – Therese Larsson, MSc Business Design, och Hanna Lindfors, MSc Geo and water engineering

One comment

  1. Pingback: Stipendiater hyllas på digital skärm « Chalmeristbloggen