Högstadieelever designar framtidens transporter


Fler än 500 sjunde- och åttondeklassare i Göteborgsregionen deltar just nu i en tävling där de skissar på framtidens transportsystem som ska vara så hållbara som möjligt. Finalen hålls på Framtidsdagen i januari då lösningarna presenteras för en jury. Vinnande klass får 10000 kronor och en övernattning bland hajarna på Universeum.

Universeum 690x330

Det är vetenskapscentrumet Universeum som i samarbete med bland andra Chalmers driver projektet Framtida transporter. Projektet går ut på att sjunde- och åttondeklassare i Göteborgsregionen ska tävla om vilka som är vassast på att bygga ett system för hur vi i framtiden förflyttar oss och transporterar varor på ett hållbart sätt.

Arnaes-P-OPer Olof Arnäs från Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers sitter på ordförandeposten i juryn som ska utse vinnarna. Han berättar att satsningen handlar om att få ungdomar intresserade av naturvetenskap och teknik, men också om att visa vad transportnäringen kan erbjuda för spännande jobb.

– Chalmers deltar i projektet dels för att sprida kunskap och erfarenheter, dels för att så tidigt som möjligt få en chans att träffa ungdomar och förklara vad en universitetsutbildning innebär och vad den kan leda till. En sak som är väldigt viktig är att lyfta fram ett vetenskapligt förhållningssätt till omvärlden. Och vem vet, eleverna kanske kommer fram till riktigt bra lösningar, säger Per Olof.

Övernattning bland hajar
Projektet drivs enligt en modell som heter Unga spekulerar och som Universeum har använt sig av tidigare för liknande projekt. Den går ut på att skolklasser får en uppgift som de under en längre period ska utveckla, utforska, bygga, dokumentera och presentera en lösning för. Nu ligger alltså fokus på framtidens transporter.
 
– I projektet ska högstadieklasserna bygga en modell med minst en rörlig del som illustrerar ett koncept eller en lösning. Dessutom skall den dokumenteras, kommuniceras och studeras, berättar Per Olof.
 
Inbjudan har gått ut till klasser i hela Göteborgsregionen. Totalt deltar fler än 500 elever i projektet som avslutas med finalen vid Framtidsdagen i januari. Då ska lösningarna presenteras för juryn på en stor utställnings- och seminariedag.
 
– Den 25 januari träffas alla högstadieklasserna på Universeum och deltar i en stor utställning i foajén. Samtidigt hålls seminarier och debatter. Den skolklass som vinner får 10000 kronor samt en övernattning under hajarnas akvarium på Universeum, ler Per Olof.

Framtidsdagen samlar många aktörer
Projektet engagerar inte bara lärare och elever på högstadieskolor utan även beslutsfattare inom näringsliv, akademi och politik. Förutom Universeum som är projektledare och initiativtagare deltar Chalmers, AB Volvo, DB Schenker, Göteborgs Hamn, Preem, SJ, Trafikverket och Västtrafik.
 
– Tävlingen har konstruerats i samråd med alla de deltagande organisationerna och Framtidsdagen kommer att samla många aktörer som får delta i diskussionerna. Företagen som ingår i projektet ställer dessutom upp med möjlighet till studiebesök och informationsmaterial till högstadieklasserna, berättar Per Olof.

Besöker högstadieskolorna
Själv besöker han fyra av högstadieskolorna för att prata logistik och transport på ett allmänt plan.
 
– Jag kommer att beskriva kort vad det handlar om och hur man kan se på olika typer av transportsystem. Dessutom kommer jag att utmana eleverna med frågor som tvingar dem att tänka i ett helhetsperspektiv och se till konsekvenser. En sådan fråga skulle till exempel kunna vara huruvida vi ska köpa tomater från uppvärmda växthus i Sverige eller från utomhusodlingar i Spanien. Och i förlängningen naturligtvis ställa frågan om vi verkligen behöver tomater på vintern, förklarar Per Olof.
 
Förutom Per Olof deltar även tre av hans kollegor från Chalmers i debatter och rundabordssamtal på Framtidsdagen. De hoppas på att nå ut till ungdomarna och väcka intresset för transport och logistik. Inte minst ser de med spänning fram emot att få ta del av elevernas lösningar.
 
 
Läs mer om Framtidens transporter
Läs mer om Universeum
 
 
Bild: Jan-Olof Yxell och Universeum

En kommentar

  1. Pingback: Per Olof Arnäs gästbloggar om 14-åriga Josefines spännande dag på Chalmers | Chalmeristbloggen