Chalmersprofessorer blir nya ledamöter i IVA


När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, nyligen valde in 24 nya ledamöter fanns inte mindre än tre chalmersverksamma professorer och ytterligare två chalmersalumner med på listan. Bland dem professor Sofia Börjesson vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Sofia B 350x350Grattis Sofia, du har nyss blivit invald som ledamot i IVA! Hur känns det?
Personligen – glad, hedrad och stolt! Det är dessutom roligt för institutionen och Chalmers. Sedan tidigare är fyra personer vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation ledamöter i IVA, nu blir det fem med mig.
 
Vilken typ av verksamhet bedriver IVA?
IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte, ett unikt nätverk och en aktör som bedriver projekt som stödjer svenskt näringslivs utveckling i nuvarande och framtida utmaningar. Jag tillhör avdelning VI – Företagande och ledning. Förra året, 2011, fastställdes en riktlinje att avdelningen skall verka för att sprida tillämpning av kunskap inom organisation och ledarskap, och innovation är ett centralt område.
 
Vad kommer rollen som ledamot att innebära för dig?
Att vara ledamot av IVA ger alla sorters möjligheter! Det är en inflytelserik arena och ett oerhört värdefullt nätverk bestående av framstående tekniker och ekonomer från näringsliv, högskolor och förvaltning, vilket naturligtvis är en priviligierad tillgång i det jag själv försöker verka för – mer utbyte mellan akademi och näringsliv. Att vara ledamot i IVA innebär också en möjlighet att verka i gränsöverskridande projekt. IVAs omfattande projektverksamhet vilken syftar till att främja näringslivets utveckling är något som jag hoppas kunna engagera mig i.
 
Varför tror du att just du blev invald?
Jag tror att jag blev invald dels för min forskningsinriktning – innovation – som ju representerar ämnet industriell ekonomi och organisation, dels för att jag i rollen som forskare värnar särskilt om samverkan och gemensam kunskapsutveckling mellan akademi och industri.
 
Du är annars verksam vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation och föreståndare för forskningscentrumet Center for Business Innovation på Chalmers, kan du berätta något om vad du arbetar med där just nu?
Vi håller på att starta ett nytt projekt som precis har fått finansiering från VINNOVA. Det handlar om innovationsutmaningar hos stora företag och vi är särskilt intresserade av det framväxande fenomenet med innovationsfunktioner. Projektet drivs av mig tillsammans med Maria Elmquist och Anne Elerud-Tryde.
 
 
Läs mer om IVA
Läs mer i ett pressmeddelande från IVA
Läs mer om Sofia Börjesson
Läs mer om CBI
 
 
Bild: Jan-Olof Yxell