Lina Bertling Tjernberg på kungamiddag med NobelpristagarnaSju frågor till chalmersforskaren Lina Bertling Tjernberg, som var en av de särskilt inbjudna gästerna på kungaparets middag för Nobelpristagarna nyligen.

1. Grattis, Lina! Hur kommer det sig att du var med där?
– Tack! Gästlistan från middagen är publicerad på hovets sidor. Två vetenskapsmän/forskare var inbjudna med respektive, vilket var jag och en professor från Uppsala. Vi är båda professorer inom energiområdet – och för mig stod det speciellt att jag var specialist inom smarta elnät!

2. Hur var det? Berätta om några av dina intryck!
– Sagolikt. Östra slottsporten öppnade sig för oss och ett snöberg med snölyktor välkomnade. I entrétrappan fick vi motta placeringslista för middagen i den förtjusande spegelsalen. Gästerna hälsade och ställde sig redo för kungafamiljens ankomst. Det var idel kända ansikten – jag citerar min man: ”som Madame Tussaud men figurerna rörde sig”. Spegelsalen förde tankarna till Versailles. Både service och middag var utsökta, och bordet så brett att det gick att skåla men inte tala med gästerna mitt över. Efter middagen serverades kaffe med avec i salongen. Innan midnatt avslutades middagen. Kungafamiljen gick först och därefter gästerna.

3. Hela kungafamiljen var där – fick du tillfälle att tala med någon av dem?
– Ja, det stämmer att alla var där. Kungafamiljen hälsade på alla gästerna var för sig, men det fanns inte tillfälle att talas vid mer under middagen. Huvudgäster för kvällen var ju våra Nobelpristagare.

4. I oktober var du även med på ett IVA-seminarium med kungen närvarande. Vad talade du om?
– Det var ett heldagsseminarium i Bernadottebiblioteket. Kungen deltog och lyssnade intresserat hela dagen, och då fick jag tillfälle att tala med honom. Givetvis talade jag om smarta elnät.

5. Vad fick du för reaktioner?
– Det var oerhört inspirerande och en mycket bra dialog trots det formella rummet. När man ger en presentation kan man aldrig veta innan om det där magiska ögonblicket kommer då man står på scen och älskar sin publik och sitt ämne. Det hände den dagen och jag minns klart hur jag talade till Kungen.
– Vi har en stolt historia inom elkraftteknik i Sverige genom Asea och Vattenfall, och jag är passionerad att berätta för världen om hur vi kan använda el för framtidens energilösningar, exempelvis med HVDC.

6. Vad betyder det för dig att vara med i sådana här sammanhang?
– Det är ett stort erkännande för mitt arbete som professor och expert inom elnät. Det är inspirerande och det ger mig än mer energi att fortsätta kämpa vidare, och tro att jag kan bidra till en förändring och en bättre värld. Vetenskapen och ingenjörskonsten är oerhört intressant, kul att arbeta med och viktig för vårt samhälle.

7. Till sist: Kan du säga några ord om din bakgrund, din roll på Chalmers och dina olika uppdrag?
– Jag är professor på Chalmers sedan 2009 och leder ett större forskningsprogram vi kallar SmartEl – om storskalig el från förnyelsebara energikällor och anslutning till elnätet. Jag arbetar med mina forskargrupper i dag inom underhållsoptimering inom vindkraft, smart eldistribution med mätare, elbilar och så vidare, och HVDC-nät. Tidigare arbetade jag vid Svenska Kraftnät och ansvarade för forskning och utveckling 2007-2009.
– Min grund- och forskarutbildning har jag från KTH där jag blev docent 2008 och doktor 2002. Jag har haft ett stort internationellt engagemang och speciellt inom IEEE där jag är med i styrelsen som kassör för Power & Energy.
– Tidigare i år inrättade Sveriges energi- och it-minister Anna-Karin Hatt ett regeringsuppdrag inom smarta elnät med syfte att skapa en kunskapsplattform och ta fram en handlingsplan till 2014. Jag deltar som ledamot i detta råd, vilket är ett uppdrag som jag kommer satsa mycket engagemang i kommande år.

Bilden här ovan är tagen under kungamiddagen, dit Lina Bertling Tjernberg var inbjuden tillsammans med sin man Oscar Tjernberg.
Foto: Stella Pictures

Läs mer om Lina Bertling Tjernberg >>>
www.chalmers.se/en/staff/Pages/lina-bertling.aspx

Läs mer om IVA-seminariet (där även chalmersforskaren Jens Nielsen medverkade) och se filmer >>>
www.iva.se/IVA-seminarier/Technologies-for-the-future—Visions-and-Opportunities

Läs mer om kungaparets middag för Nobelpristagarna >>>
www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2012oktoberdecember/kungensmiddagfornobelpristagarna.5.292a62ce13848168ac53df1.html?state=showFolder&skip=15&sv.url=12.292a62ce13848168ac53df7&folderId=19.292a62ce13848168ac53fd9

One comment

  1. Pingback: Nyttiggörande genom nobel kungamiddag | Innovationskontor V