Vassare godsplanering för ett hållbart city


Som konsument är det kanske inte så ofta man funderar över hur de produkter man köper har tagit sig från tillverkaren till affären, eller hur råvarorna i favoritlunchen hamnade hos restaurangen. Lastbilar som hindrar framkomligheten i centrum kan snarast upplevas som i vägen och frustrerande, men de är knappast där för skojs skull utan för att se till att mjölken verkligen når hyllorna i livsmedelsbutiken. Nu disputerar chalmersforskaren Maria Lindholm med sin avhandling om godstransporter i städer och hur kommuner kan arbeta smartare med att ta hänsyn till dem.

Maria Lindholm 690x330

Utgångspunkten för forskningen har varit att det inte är särskilt vanligt att kommuner planerar för godstransporter på samma sätt som de gör för till exempel kollektivtrafik när de vill uppnå en fungerande citylogistik. Maria Lindholm har genomfört ett stort antal intervjuer och skickat ut enkäter till kommuner i sju länder i norra Europa för att försöka förstå hur de arbetar med gods i sina städer.

– Målet har varit att hjälpa kommuner att ta med gods i transportplaneringen för att på sikt kunna skapa en mer hållbar stadskärna. Det kan handla om att förstå konsekvenserna av hur en regel påverkar godstransporter eller att kunna samarbeta bättre med de aktörer och intressenter som finns, säger Maria.

Alternativet, att inte väga in godstransporter i planeringen, innebär enligt Maria en stor risk att lösningar skapas som kräver längre körsträckor för lastbilarna eller kanske i värsta fall att transportören måste använda fler lastbilar än vad som egentligen skulle vara nödvändigt.

– Godstransporter står för en stor del av utsläppen i städerna och kan störa bilden av stadsmiljön, det bör ju därför finnas ett stort intresse av att minska detta, menar Maria.

Ny modell för planering av godstransporter

Maria Lindholm porträtt 300x200Det viktigaste resultatet i Marias forskning är att kommunerna behöver nå en ökad förståelse för den komplexitet som godstransporter i stadsmiljöer för med sig. Hon har även identifierat och skiljt på olika aktörer och intressenter samt deras förhållande till godstransporter i städer, något som tidigare inte gjorts. Aktörerna kan till exempel vara myndigheter, transportörer eller chauffören av fordonet medan intressenter ofta är fastighetsägare, butiksägare eller intresseföreningar. Under disputationen kommer hon att presentera en modell för hur kommuner kan inkludera godstransporter i sin planering.

– Modellen är framtagen i ett projekt som pågått i Göteborgs kommun under de senaste åren genom ett antal workshops med deltagare från både akademi, kommun och industri för att diskutera möjligheter och förutsättningar för att hantera planering av godstransporter. Stort fokus har legat på olika förutsättningar och krav som intressenter och aktörer har, men även vilka förutsättningar staden har för att införa olika typer av lösningar. Projektet har inte enbart fokuserat på Göteborg utan har utvecklats för att kunna fungera även i andra städer. I nästa steg ska modellen testas mer specifikt i andra städer, berättar Maria.

Rekommenderar utökat nätverkande

Maria Lindholm står 300x200Den starkaste rekommendationen Maria har till kommuner för att de ska få en fungerande logistik för godstransporter är att de skapar nätverk tillsammans med sina aktörer och intressenter och på så vis driver en ständigt pågående dialog.

– Den största utmaningen är att överhuvudtaget börja prata om godstransporter. Det är inte alla kommuner som upplever ett problem med gods, men jag ser det inte enbart som något som måste till för att lösa problem, utan snarare ett sätt att börja hantera en fråga för att undvika att den ska bli ett senare problem och för att skapa en god stadsmiljö för alla som vistas där dagligen. Det finns många olika sätt att börja arbeta med gods, framförallt behövs informationsspridning om vad som kan göras men även resurser i form av både tid och pengar, anser Maria.

Goda förutsättningar för Göteborg

Hon berättar att i Göteborgs kommun har man i många år arbetat med godstransporter och nått en nivå där det finns bra rutiner och goda förutsättningar, både internt inom kommunen och tillsammans med aktörer och intressenter inom det nätverk som finns. En fråga som just nu är högaktuell är införandet av trängselskatt i Göteborg och Maria tycker att det är ett bra exempel på en viktig sak att diskutera i nätverket.

– Jag skulle vilja säga att det finns väldigt goda förutsättningar att nå en effektiv citylogistik i Göteborg, för där handlar det inte längre om att bara lösa problem som uppstår. Utmaningen ligger snarare i att behålla de goda förutsättningar som finns, samt att fortsätta utveckla citylogistiken för att hitta nya metoder, regelverk och innovativa lösningar som passar de flesta i staden, säger Maria.

 

Fakta

Disputationen äger rum vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Vera Sandbergs allé 8 i Vasa C, fredagen den 18 januari klockan 10.00, då Maria presenterar sin avhandling ” Enabling sustainable development of urban freight from a local authority perspective”.

Efter disputationen kommer Maria att arbeta deltid på Chalmers och spendera resten av tiden på transporteffektivitetsarenan CLOSER vid Lindholmen Science Park. Där kommer hon att vara projektledare för Sendsmart, en stor satsning kring godstransporter i städer som finansieras av VINNOVA, men hon kommer även att arbeta med framtagandet av en nationell färdplan för Citylogistik.

 

Läs mer om Maria Lindholm

Läs mer i avhandlingen Enabling sustainable development of urban freight from a local authority perspective  

Läs mer om när Maria Lindholm besökte Almedalsveckan och pratade citylogistik

Läs mer om Maria Lindholms kommande arbete på CLOSER

 

Foto: Oscar Mattsson