FlexLink lanserar nytt stipendium på Chalmers


FlexLink satsar 280 000 kronor på ett nytt stipendium för kinesiska masterstudenter på Chalmers.
Stipendiet finansierar studieavgifterna under hela utbildningen.
– Stipendiet är en förlängning av vårt samarbete med Chalmers. Dessutom är Kina en mycket intressant marknad för oss idag och framgent så vi vill gärna förstärka relationer och kontakter länder och människor emellan”, säger Klas Ålander (t h), informationschef på FlexLink.
The FlexLink Scholarship delas ut till en student som i höst påbörjar studier på något av masterprogrammen Systems, Control and Mechatronics, Production Engineering eller Industrial Design and Engineering.
För att få stipendiet krävs kinesiskt medborgarskap och gärna ett dokumenterat intresse för industriell automation.

Erbjuder praktikplats och exjobb
Förutom att finansiera studieavgifterna kommer FlexLink att ha löpande kontakt med stipendiaten under hela studietiden, och erbjuda praktikplats och examensarbete. Dessutom kommer en särskild mentor från FlexLink att följa stipendiaten genom utbildningen.
Klas Ålander berättar att FlexLink och Chalmers har ett etablerat samarbete sedan många år:
– Senast i höstas hade vi en doktorand som disputerade i hållbar design och styrning av automatiserade materialhanteringssystem, det vi normalt kallar produktionslogistik, säger han.

Idéer, kunskap och inspiration
Eva Degerman är HR-chef på FlexLink:
– Vi är övertygade om att en blandad och dynamisk arbetsplats skapar rätt förutsättningar att möta dagens och morgondagens utmaningar. Genom att investera i ett stipendieprogram för studenter från Kina skapar vi tillsammans med Chalmers möjligheter för ett internationellt utbyte av idéer, kunskap och inspiration, säger hon.
FlexLink är en global leverantör av lösningar inom produktionslogistik för tillverkande företag. Bolaget tillhör den italienska Coesia-koncernen med verksamhet i 27 länder och totalt närmare 5 000 anställda.

Hundratal stipendier
Chalmers erbjuder i dagsläget ett hundratal stipendier till utomeuropeiska masterstudenter. Antalet har vuxit stadigt sedan de nya studieavgifterna infördes 2011. Samarbetet med FlexLink blir nu ett välkommet tillskott i buketten.
– Vi välkomnar FlexLink in i detta samarbete kring kompetensförsörjning och är mycket glada för deras engagemang. Redan innan den första stipendiaten har kommit hit har de även valt att ta emot en kinesisk examensarbetare, vilket är extra roligt. Det visar på ett genuint intresse för den mångfald av talang som den internationella miljön på Chalmers innebär, säger Peter Lindwall (t h), fundraiser på Chalmers.

Foto: FlexLink och Stephano Fernandez

Läs mer om FlexLink >>>
www.flexlink.com

Läs mer om Chalmers stipendier för internationella studenter >>>
www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/scholarships.aspx