Chalmersforskare i rampljuset på stor IT-mässa


I veckan arrangerades en av Nordens största IT-mässor, IT Innovations Expo 2013, på Svenska Mässan i Göteborg. På plats var chalmeristerna Ann-Sofie Axelsson och Per Olof Arnäs vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation samt Annika Steiber som disputerade vid institutionen under våren 2012. De pratade bland annat om unik innovationsforskning på Google, fördelar med digital navigering och maktfrågor inom sociala medier.

Paneldebatt 1 690x330

Många branschkunniga IT-experter deltog vid IT Innovations Expo 2013 för att delge sina perspektiv och sia om kommande digitala trender. Men även forskning fick stort utrymme, inte minst när chalmersalumnen Annika Steiber berättade om tio lärdomar hon dragit utifrån sin unika forskning vid internetjätten Google där hon tittat på företagets förmåga att ständigt innovera sig.

– Google beskriver själva sin organisation som 50 % kaos och 50 % struktur. Det är en av framgångsfaktorerna, vill ett företag ha en stark innovationsförmåga går det inte att ha för mycket struktur. Det gäller att stå på tårna och alltid vara beredda på förändring, menade Annika.

Hon lyfte även företagskulturen med individen i fokus, företagets mod att experimentera och de anställdas möjlighet till kompetensutveckling som några av förutsättningarna för Googles kontinuerliga innovation.

Välbesökt föredrag om maktbalans i sociala medier

Ann-Sofie 1 300x200Ett av de mest välbesökta föredragen på mässan hölls av Ann-Sofie Axelsson från Chalmers och Jan Nolin från Högskolan i Borås. Forskarduon reflekterade över det skifte i maktbalans mellan företag och konsumenter som uppstår i sociala medier. De pratade om hur konsumenten får mer och mer makt över företags varumärken när de kan diskutera olika varor och tjänster online medan företagen i sin tur får allt större makt över konsumentens personliga data.

– De flesta sociala nätverken är gratis, men vi betalar ju på ett vis ändå. Vi lämnar ut mängder av information om oss själva som företagen kan använda för att skräddarsy vår digitala personlighet på webben. Det är vår data som blir priset, sade Ann-Sofie.

Trafikinformation i realtids-app

Den tredje chalmersforskaren som var igång under mässdagarna var Per Olof Arnäs som både höll ett kortare föredrag om logistik- och transportbranschens behov av digitalisering och deltog i en paneldebatt. Han pratade om fördelarna med den digitala navigatortjänsten Waze där trafikinformation om exempelvis hastighet, position och riktning uppdateras i realtid i appen.

– Om det är köer efter en trafikolycka får man informationen via Waze femton minuter innan de berättar om det i radio. Tjänsten är crowdsourcad och bygger på att privatpersoner delar med sig information om sina färdvägar och på så sätt skapar innehållet, berättade Per Olof som även önskar att Waze lanserar en betalversion för företag. Han hoppas att företagen i sin tur vågar satsa på att använda den, även om tillförlitligheten inte kan vara 100 %.

En av frågorna som diskuterades i den efterföljande paneldebatten handlade om transportindustrin är redo att bli ”social”. Svaret var ja, med en viss tvekan.

– Delar av industrin är det. Det handlar om att ha ett visst tankesätt och förstå att man inte bara tar del av andras data utan också behöver leverera data själv. Transportindustrin har nog en bit kvar där, menade Per Olof.

 

Se Per Olof Arnäs presentation från mässan

Läs mer om Annika Steibers unika forskning på Google

Läs mer om Ann-Sofie Axelsson

Läs mer om IT Innovations Expo 2013