Chalmersforskares bok lade grund till nytt forskningscentrum


Harvard Business School banner

Chalmersforskarna Flemming Norrgren och Tobias Fredberg är involverade i det nystartade forskningscentrumet ”Center for Higher Ambition Leadership” som leds av två professorer vid Harvard Business School. Centrumet, som finansieras av sex amerikanska storföretag, är byggt på budskapet om ett kombinerat ekonomiskt och socialt värdeskapande som Flemming Norrgren och Tobias Fredberg tidigare framgångsrikt har undersökt i boken Higher Ambition: How Great Leaders Create Economic and Social Value.

Tillsammans med sex amerikanska storföretag har nu två professorer vid Harvard Business School grundat ett nytt forskningscentrum, ”Center for Higher Ambition Leadership”, som baserar sig på boken.

– Kort efter att boken kom ut höll vi en konferens på Harvard där vi helt enkelt bad deltagande företagsledare att dela med sig av sina erfarenheter, och vilka utmaningar de såg i att leda med ”högre ambitioner”. Där och då föddes idén att skapa ett forskningscentrum baserat på boken.  Nu är verksamheten igång och antal engagerade växer hela tiden, säger Tobias.

I boken har författarna tittat på hur 36 framgångsrika företagsledare, bland annat Leif Johansson, tidigare Volvo, nu Ericsson och AstraZeneca, och Stefan Persson på H&M, arbetar för att skapa inte bara ekonomiskt utan också socialt värde. Den gemensamma nämnaren för alla företagsledarna är inställningen att skapande av ekonomisk framgång bäst sker parallellt med och genom att man är socialt engagerad samtidigt.

– Det finns en uppfattning om att det ofta bara kostar pengar för ett företag att vara en bra arbetsgivare och en god samhällsmedborgare. Men mycket forskning visar på att sambandet är det motsatta. Vad boken och centrumet försöker visa och analysera är hur företagen och ledarna som har dessa ambitioner faktiskt gör i praktiken, förklarar Flemming och Tobias.

Världsledande företag finansierartobias-fredberg_flemming-norrgren
Sex amerikanska företagsjättar, varav några har studerats i boken, har bidragit med finansiering till centrumet för att möjliggöra fortsatt forskning. Bland finansiärerna finns Becton Dickinson, ett av världens största medicinteknikföretag, och Henry Schein som är en av världens största distributörer av produkter och tjänster till sjukvården.  I vår kommer Harvard att ge en kurs som ligger i linje med bokens budskap.

– Kursen har lockat massor av studenter – söktrycket är enormt. Man hade väntat sig 30 anmälningar men fick nästan 400, berättar Tobias.

Flemming och Tobias kommer att vara kopplade till olika forskningsaktiviteter, bland annat utveckling av modeller för den här typen av ledarskap, men också delta i forskningsprojekt och konferenser vid ”Center for Higher Ambition Leadership”. Ambitionen är att deras engagemang i det nya forskningscentrumet ska öka med tiden.

Bokens budskap berör
Den 14-15 januari stod Harvard Business School som värd för en konferens där 32 företagsledare från stora företag och sjukhusorganisationer möttes för att diskutera arbetssätt som kan skapa kontinuerligt höga vinster, omfattande engagemang hos anställda och samtidigt vinna stor respekt i omvärlden.

Harvard vägskylt 300– Många professorer från Harvard Business School avsatte flera dagar för att engagera sig i diskussionen. Det är tydligt att bokens budskap berör och väcker intresse hos dem, menar Flemming.

För att långsiktigt kunna innovera, vara entreprenöriella och förändra sig måste företagen enligt Tobias skapa omfattande engagemang både internt och externt. Både han och Flemming gläds åt att cheferna som deltog känner sig hjälpta av boken och att det finns ett starkt intresse för att mötas och ge varandra råd om hur de kan agera i sina organisationer.

Även chefer i svenska företag kommer att ha möjlighet att dela erfarenheter kring att kombinera ekonomiskt och socialt värdeskapande. Den 17 april ordnar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm tillsammans med Flemming och Tobias ett seminarium om boken och ämnet.

– Vi hoppas på att många engagerade företag deltar. Det kommer att bygga mycket på att skapa diskussioner mellan deltagarna och vår roll är att bidra med insikter, men framförallt att sätta igång en dialog kring de här viktiga frågorna, säger Flemming.

Fakta: Flemming Norrgren, professor, och Tobias Fredberg, docent, bedriver sin forskning på avdelningen Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Bild: Eugén & William, Shutterstock