Studenter hjälper dödsmetallband med varumärket


Att skapa ett framgångsrikt och vinstgivande varumärke som också har många hängivna fans är förstås något som alla band drömmer om. När skivförsäljningen på grund av de senaste årens utveckling inom musikindustrin pekar neråt blir det allt viktigare att använda varumärket i andra sammanhang för att fortsätta tjäna pengar. Chalmersstudenterna Andreas Nordsjö och Johan Henriksson har tittat på hur det världsberömda dödsmetallbandet In Flames kan utnyttja sitt varumärke på andra sätt än idag för att fortsatta vara framgångsrika.

Fans 690x330

Artister kan idag inte räkna med att tjäna lika mycket pengar som tidigare på musik som produceras och album som ges ut, eftersom att skivförsäljningen till viss del tvingats ge vika för all strömmad musik som erbjuds via internet.  Att åka på fler turnéer och producera varusmärkesrelaterade produkter som exempelvis t-shirts har nästan blivit ett måste för att överleva i den allt tuffare industrin, där fansen och deras åsikter spelar en avgörande roll. Det berättar Andreas Nordsjö och Johan Henriksson i inledningen av sitt examensarbete som utförts vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Viktigt att kartlägga fansen
Studenterna har i samarbete med In Flames tittat på möjligheterna att utvidga bandets redan väletablerade varumärke. Genom intervjuer med fokusgrupper i bandets fanklubb och en enkätundersökning som bland annat postats på fanklubbens sida på Facebook har de fått en bild av vilka alternativ som kan gå hem hos fansen. De har även genomfört intervjuer och workshops tillsammans med bandmedlemmarna och andra personer inom In Flames organisation samt intervjuat olika experter inom musikindustrin, däribland Michael Brandvold – mannen bakom KISS framgångssaga och rapparen Petter Askergren.

InFlames promo bild 300x200 2– I musikbranschen är man väldigt mån om sitt varumärke, det är varje bands mardröm att tappa trovärdighet. Viljan att chansa på en ny produkt är minimal och säkra kort är det som gäller. Men i våra undersökningar bland In Flames fans märkte vi att det ändå finns utrymme för en del utsvävningar, säger Andreas och Johan.

Undersökningarna visar att så länge bandet, i fansens ögon, inte avviker från varumärkets ursprungliga linje finns det stora möjligheter att skapa någonting mer än låtar och turnéer. Fansen måste därför kartläggas noga för att få en tydlig översikt över vilka det faktiskt är som lyssnar, som går på konserter och som köper bandets produkter. Studenterna menar att det också är viktigt att ta reda på hur fansen ser på varumärket och på så vis få en bild av vad som skulle kunna anses vara okej.

– Det är också viktigt att de produkter som tas fram i linje med bandets varumärke är nyskapande. I musikbranschen uppskattas inte kopior av andras produkter, det måste vara något unikt, menar Andreas och Johan.

Tre framgångsfaktorer för varumärket
Enligt studenterna har In Flames varit ganska restriktiva när det kommer till att använda varumärket i olika sammanhang. Utifrån undersökningarna som gjorts har de tagit fram förslag på hur bandet kan vidga arbetet med varumärket för att fortsätta framgångssagan.

– Tillsammans med två andra masterstudenter vid Chalmers, Axel Berglund och Dastan Namousi som har fokuserat på IT-lösningar för In Flames, har vi identifierat tre idéer och en plan för hur de kan genomföras. Vi kan inte gå in exakt på vilka idéerna är men det handlar om att bredda bandets nuvarande produktsortiment i samarbete med nya och gamla partners. Allt är baserat på undersökningarna och därmed anpassat för gruppens fans. Våra idéer är i linje med de framgångsfaktorer vi identifierat och att genomföra dem skulle öka bandets möjligheter att lyckas med en utvidgning av varumärket, berättar Andreas och Johan.

Idéerna presenterades för In Flames i mitten av januari och fick positiva reaktioner. Bollen ligger nu hos bandet som kommer att överväga och utvärdera om, hur och när de ska gå vidare med studenternas förslag.

Mer forskning behövs
Studenterna berättar att deras resultat stöds av tidigare forskning om varumärkesutvidgning. Under arbetets gång har de däremot upptäckt att varumärkesutvidning inom just musikindustrin är ett område som det inte har forskats särskilt mycket på tidigare.

– Om vidare forskning görs inom området tror vi att band och artister skulle kunna lyckas bättre med att bredda sina varumärken, vilket skulle vara bra för både dem och fansen, menar Andreas och Johan.

Senare i vår kommer studenterna att ha ett uppföljningsmöte med In Flames för att diskutera vidare om och i sådana fall hur idéerna kommer att realiseras.

 

Fakta
Andreas och Johan 150x100Andreas Nordsjö och Johan Henriksson går på masterprogrammen Quality and Operations Management och Management and Economics of Innovation som drivs av Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Jonas Hjerpe har varit handledare för examensarbetet.

Läs mer om In Flames  

Bilder: Shutterstock, Patric Ullaeus, Emma Henriksson