Malin Persson ny vd i Chalmers ägarstiftelse


Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har utsett chalmeristen Malin Persson (I90) till ny verkställande direktör.
Den första april efterträder hon stiftelsens tillförordnade vd Stefan Johnsson som har haft den rollen sedan 1 oktober 2012.
Malin Persson har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bland annat SKF, ASG och Volvo. Inom volvokoncernen har Malin bland annat ansvarat för strategi och affärsutveckling. Under perioden  2007–2011 var hon vd för forsknings- och innovationsbolaget Volvo Technology.
– Jag är mycket glad över att vi kan hälsa Malin Persson välkommen till en av nyckelpositionerna på Chalmers. Malin är en erfaren ledare och gränsöverskridare, som redan har många samarbetspartners inom akademien och det omgivande samhället, säger Kurt Eliasson, styrelseordförande i Chalmersstiftelsen.

”Ett av de finaste uppdragen man kan ha”
Malin Persson har länge varit engagerad i samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi.
– Utbildning, forskning och innovation är centrala frågor för hela Sveriges globala konkurrenskraft. Stiftelsereformen gav helt nya möjligheter för Chalmers när det gäller långsiktighet, utveckling och fokus, säger Malin Persson.
Hon är civilingenjör i industriell ekonomi med examen från Chalmers 1990.
– Som chalmerist och göteborgare är detta ett av de finaste uppdragen man kan ha och jag ser fram emot att få vara en del av dynamiken i chalmerssystemet.

Text: Christian Borg
Foto: Cicci Jonson