Nya stipendier från Mölnlycke Health Care


Två nya stipendier till ett värde av totalt 560 000 kronor.
Det är innebörden i den satsning som hälsojätten Mölnlycke Health Care nu gör i samarbete med Chalmers.
Stipendierna täcker avgifterna under två års heltidsstudier för studenter från Kina eller USA.
– Vi har valt att investera i stipendiesamarbetet med Chalmers då vi är övertygade om att det gynnar såväl oss som Chalmers och de studenter som får ta del av det, säger Fredrik Afzelius (t h), HR-chef på Mölnlycke Health Cares Wound Care Division.
Mölnlycke Health Care vill nu aktivt stötta studenter på något av masterprogrammen Biotechnology och Management and Economics of Innovation, och går därför in med pengar till två nya stipendier på Chalmers.
– Chalmers är ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft. Eftersom vi är ett globalt företag inom medicinteknikbranschen är de studenter som går på Chalmers en viktig målgrupp för oss. En av fördelarna för Mölnlycke Health Care genom stipendiesamarbetet är en bred exponering mot de som studerar vid Chalmers. Vi tror också att vi genom detta öppnar dörren för ytterligare samarbete med Chalmers på ett bra sätt, säger Fredrik Afzelius.

Täcker studieavgifterna i sin helhet
Blivande chalmerister från USA och Kina, som sökt något av de två utvalda masterprogrammen, välkommnas att ansöka om stipendiet. Sökande från USA bör behärska spanska, något som inte krävs för utbildningen, men det är en efterfrågad färdighet från företagets sida.
En masterexamen på Chalmers kostar normalt 280 000 kronor för utomeuropeiska studenter. Stipendiet från Mölnlycke Health Care finansierar studieavgifterna i sin helhet.

Erbjuder praktikplatser och exjobb
Företaget satsar även tid och resurser på att ha kontakt med stipendiaterna under tiden på Chalmers, och räknar med att kunna erbjuda både praktikplatser och examensarbete.
En särskild utsedd mentor från Mölnlycke Health Care kommer att följa företagets stipendiater under hela utbildningen.

Bonus: Kvalitetssäkrade rekryteringar
– Vi får också givetvis en operativ nytta av de uppsatser som stipendiaterna kommer att skriva då tanken är att dessa kommer att vara baserade i något av våra forskningsprojekt, och därför leverera ett direkt värde för oss. Då stipendiaterna är unga medborgare från andra länder än Sverige får vi dessutom in deras bild av världen, något som vanligtvis är både uppfriskande och nyttigt. Har vi riktig tur gör vi i slutänden som bonus också ett par kvalitetssäkrade rekryteringar, och förstärker på det sättet vår talangpool, säger Fredrik Afzelius.

Chalmers gläds åt samarbetet
Peter Lindwall, fundraiser på Chalmers, gläds åt det nya stipendiet:
– Det är oerhört glädjande att Mölnlycke Health Care väljer att gå in i detta samarbete, som stärker Chalmers internationella miljö på campus. Det ökar attraktionen internationellt  för våra utbildningar och Göteborgsregionen när vi kan visa upp sådana utmärkta samarbetspartners och möjliga arbetsgivare för våra internationella studenter, säger Peter Lindwall.

Gynnar företaget, Chalmers och studenterna
Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter för operation och sårbehandling, och erbjuder servicelösningar för den professionella hälsosektorn. Bolaget har totalt 6 700 anställda på  tjugotre kontor i Europa, Mellanöstern och Afrika, två kontor i Nordamerika och fem kontor i Asien/Stillahavsregionen.
Företaget har även produktionsanläggningar i Belgien, Tjeckien, Polen, Finland, USA, Frankrike, Malaysia, Thailand och Storbritannien.
– Som en ledande aktör inom hälsosektorn engagerar vi oss starkt för framtida innovationer samt ett långsiktigt tänkande kring vårt sociala ansvar. Vi har valt att investera i stipendiesamarbetet med Chalmers då vi är övertygade om att det gynnar såväl oss som Chalmers och de studenter som får ta del av det, säger Fredrik Afzelius.

Foto: Mölnlycke Health Care

Läs mer om Mölnlycke Health Care >>>
www.molnlycke.com/se

Läs mer om de nya stipendierna från Mölnlycke Health Care >>>
www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Molnlycke-Health-Care-Scholarships.aspx

Läs mer om Chalmers stipendier för internationella studenter >>>
www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/scholarships.aspx