Forskare formar framtidens vård


Chalmeristen Andreas Hellström är en av fyra forskare som ska hjälpa till att skapa hållbara förbättringar inom vård och omsorg. Det stod klart när Vinnvård offentliggjorde vilka som ska ingå i det nylanserade forskningsprogrammet Vinnvård Fellows. Förutom ny forskning läggs även krut på att utveckla forskarnas ledarskapsförmåga.

Andreas Hellström 300x400Ett av Vinnvårds mål är att inspirera och skapa utrymme för människor, arbetslag och organisationer att genomföra hållbara förbättringar inom vård och omsorg. Att utveckla kunskap, ledarskap och vilja till förändring är förutsättningar som man nu satsar på för att nå målet. Staffan Arvidsson, programchef för Vinnvård, ser förväntansfullt på de tre kommande åren som programmet ska pågå.

– Vi har antagit fyra excellenta forskare som har mycket god förståelse för vårdens och omsorgens praktik. En annan styrka är deras skiftande ämnesbakgrund och deras olika hemvister i Sverige, vilket kommer att vara till stor nytta för att ta sig an den svåra uppgiften att förbättra svensk vård och omsorg, säger Staffan Arvidsson.

Chalmers får kvitto på hälso- och sjukvårdsforskning

Andreas Hellström ser sin medverkan i programmet som ett kvitto på den forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård som Chalmers genom forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement byggt upp i samverkan med vården inom främst Västra Götalandsregionen.

– Det känns personligen fantastiskt roligt att vara en del i denna unika satsning. Många intressanta saker sker inom vården i Sverige, man ser ett stort engagemang för kvalitets- och förbättringsfrågor. Det känns också kul och spännande att Chalmers finns med i programmet och kan bidra till ökad kunskap om hur vi kan uppnå en mer patientfokuserad, effektivare och säkrare vård, säger Andreas.

Fortsatt samarbete kring cancervård

Hans forskning handlar om arbetssätt för att nå balans mellan att utforska nya innovationsmöjligheter och samtidigt arbeta med ständiga förbättringar. Han menar att hälso- och sjukvården måste jobba hårdare med båda inriktningarna för att klara ekonomiska nedskärningar och andra förändringar och utmaningar som verksamheten ställs inför.

Under de kommande tre åren, finansierade av Vinnvård, fortsätter Andreas ett tidigare etablerat samarbete med Regionalt cancercentrum väst.

– Vi arbetar tillsammans med 34 erfarna cancerläkare som har ansvar för att utveckla en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård. Vi undersöker främst hur vi kan hitta nya arbetsformer för hur utvecklingsarbetet kan bedrivas, berättar Andreas.

Samverkan nyckeln till framgång

Andreas poängterar vikten av samverkan mellan olika kunskapsområden. Tillsammans med Svante Lifvergren, utvecklingschef och läkare vid Skaraborgs sjukhus, driver han forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement.

– För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför krävs kunskap och involvering från flera olika områden. Vid Chalmers bedrivs idag mycket intressant forskning inom en rad olika områden som alla, på olika sätt, bidrar till en förbättrad hälso- och sjukvård, menar Andreas.

Nu ser han fram emot att samverka med de övriga tre representanterna i Vinnvård Fellows och att tillsammans med dem medverka i utvecklandet av den nationella och internationella forskningen kring förbättringsarbete inom vården.

Andreas Hellström
Vinnvård Fellows
Centre for Healthcare Improvement
Chalmers styrkeområde Livsvetenskaper och teknik (text på engelska)

Bild: Jan-Olof Yxell

One comment

  1. Pingback: Chalmersforskning skapar hållbara förbättringar inom vård och omsorg | Innovationskontor V