Forskning tog plats i rampljuset på Mediedagarna


När Mediedagarna i Göteborg (Meg) arrangerades för andra året i rad på Svenska Mässan samlades närmare 5000 besökare, varav många från Sveriges medielit, för att diskutera dagens förändrade medielandskap. Men det var inte enbart journalister som förde dialog, chalmersforskarna Ann-Sofie Axelsson och Karl Palmås intog scen för att prata sociala medier och mediefinansiering från sina perspektiv.

Eftersom tekniken, användningen och mediernas innehåll har förändrats fullständigt de senaste åren vill Meg samla allt under ett och samma tak – både innovation och innehåll såväl som idéer. Mässan riktar sig till alla som är med och påverkar hur medielandskapet ser ut.

Under två hektiska dagar varvades föreläsningar om bland annat mediemakt, satir och svenskars förtroende för olika institutioner och organisationer med seminarium om vilka som egentligen är Sveriges mest inflytelserikaste twittrare.

Panel diskuterade möjligheter och problem med sociala medierA-S-Axelsson_170x220
Ann-Sofie Axelsson deltog i en paneldiskussion där man diskuterade möjligheterna och problematiken kring sociala medier och samhällsutveckling. Samtidigt som sociala medier skapar enorma möjligheter för medborgare och samhällsaktörer så var panelen överens om att det kan innebära problem att sociala medier också kan användas för övervakning och manipulering.

– Det politiska engagemanget bland allmänheten som vi sett växa fram på nätet de senaste 15 åren har fått en ny och mer interaktiv och tillgänglig plattform. Enfrågegrupperingar kan få stor kraft och ha en opinionsbildande effekt, berättar Ann-Sofie.

Panelen resonerade också kring framtiden inom sociala medier och förutspådde en ökad medvetenhet hos olika aktörer. På företagsnivå pratade man om att det kan ske genom en ny, etisk dimension där företagen visar på samhällsansvar genom att exempelvis ta fram en Corporate Social Responsibility-policy för just kommunikation och kanaler.

– Vi ser snabba och kraftfulla aktioner mot kommersiella företag i sociala medier, som nu senast mot Hennes och Mauritz verksamhet i Bangladesh.  Kritik mot orättvisor och missförhållanden kan snabbt kanaliseras och de som kritiseras är förstås angelägna om att få tyst på kritiken. Man kan alltså säga att sociala medier är ett vapen som kan åstadkomma stor skada för den det riktas mot, förklarar Ann-Sofie.

Framtidens mediefinansieringKP Meg 300x200

En annan fråga som luftades var hur medierna kan finansieras i framtiden. Karl Palmås diskuterade tillsammans med Helene Granquist, vd och producent på filmbolaget Good AB, och Henrik Berndtson, affärsutvecklingsansvarig på TV4-gruppen, om det finns möjlighet att få hjälp med finansiering av ”the crowd” – det vill säga medborgarna. Karl fokuserade på just innovationer som leds och drivs av användarna och hur den ”stora massan” kan bidra till innovation.

– Jag ser det som en del av en större rörelse, där situationer ute i vardagen blir till olika experiment. Historiskt sett har skapandet av innovationer organiserats på olika vis – under 1800-talet var det fortfarande vanligt att enskilda uppfinnare drev utvecklingen, och under 1900-talet drevs forskning och utveckling inom ramen för det företagsägda laboratoriet. Idag ser vi alltfler försök till att använda världen utanför företagets fyra väggar som ett labb. Det tycker jag är en mycket intressant utveckling, säger Karl.

I sitt nya projekt Event-baserad innovation undersöker Karl om idrottsevenemang kan användas som plattformar för att utveckla och testa nya innovationer.


Nästa Meg blir i mars 2014
Meg, som av flera besökare beskrivits som ett mini-Almedalen, hade i år 100 programpunkter, 200 föreläsare och besöktes av närmare 5000 deltagare. Redan nu är det spikat att arrangemanget blir av även nästa år den 6-7 mars och Karl Palmås kommer sannolikt att vara en av talarna då också.


Fakta
Ann-Sofie Axelsson är verksam vid avdelningen Teknik och Samhälle och Karl Palmås vid avdelningen MORE, båda vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Text: Annica Eijlinder och Caroline Örmgård
Bild: Jan-Olof Yxell och Caroline Örmgård