Chalmersforskare föreläser för Sveriges riksdag


Karl Palmås, docent inom innovation, entreprenörskap och samhällsförändring var i mitten av mars uppe i Stockholm och pratade inför riksdagen om det högaktuella ämnet ”vinst i välfärden”. Det är ett tema som har funnits på hans agenda sedan 2003 då han på allvar började intressera sig för frågan huruvida företag kan kombinera sociala mål med kommersiella verksamhetsprinciper.

Hej Karl, hur kommer det sig att du var i riksdagen?
– Jag var inbjuden av riksdagsledamöterna Annika Lillemets och Valter Mutt. De hade läst min rapport ”Den misslyckade välfärdsreformen: Därför floppade aktiebolag med begränsad vinst”, där jag förklarar varför reformen med aktiebolag som inte delar ut vinst inte har fungerat i Sverige. Rapporten publicerades av tankesmedjan Sektor3 tidigare i år. Jag föreläste i femtio minuter, sedan var det frågestund och därefter hölls ett panelsamtal med andra gäster.

Vad pratade du om?Karl Palmås 270x250
– Jag talade bland annat om olika varianter av icke-vinstutdelande företagsformer, såsom brittiska CIC (community interest company) och amerikanska L3C (low profit limited liability company), och om varför britterna började experimentera med sådana former för företagande. Det är ett tema som jag har intresserat mig för sedan min bok ”Den barmhärtiga entreprenören” kom ut 2003. I den undersöker jag om företag kan motverka social utslagning, samt leverera både rättvisa och effektiva offentliga tjänster genom att kombinera sociala mål med kommersiella verksamhetsprinciper.

Din tes är att privatiseringen inte har levererat det den ursprungligen utlovade – vad menar du med det?
– Ett av de främsta målen med privatisering är att man vill skapa organisationer som inte är toppstyrda från politiker utan låter de som befinner sig närmast verksamheten, exempelvis sjuksköterskor och läkare inom vården, att fatta beslut om driften. Erfarenheter från Storbritannien visar att det varit svårt att skapa sådant självbestämmande och exempelvis har politiker kommit att reglera dessa bolag allt hårdare – inte minst efter att diverse skandaler har uppdagats. Det är delvis på grund av detta som britterna skapade icke-vinstutdelande företag, som förhoppningsvis har högre offentlig legitimitet.

Vad hoppas du att ledamöterna som lyssnade på dig tar med sig?
– Min lite provocerande tes var att icke-vinstutdelning främst är ett sätt att skapa legitimitet för privata alternativ inom offentligfinansierad välfärd. Icke-vinstutdelning garanterar valfrihet, mångfald och framförallt självstyre åt utförare. Alternativet är en alltmer centralt planerad och detaljstyrd välfärdssektor.

Finns det planer på att göra något liknande igen?
Den lagstiftande församlingen har ännu inte hört av sig om uppföljning men det är inte omöjligt att jag kommer att delta i ett seminarium i Almedalen kring frågan.

Fakta: Karl Palmås bedriver sin forskning på avdelningen Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) vid Teknikens ekonomi och organisation.
Läs mer om Karl Palmås >>

Foto: Jan-Olof Yxell