Bengt Lannö gästbloggar om Leif Östlings Gustaf Dalén-föreläsningFredagen den 1 mars avnjöts årets Gustaf Dalén-föreläsning, för att hedra minnet av Chalmers förste Nobelpristagare.
Passande nog hölls evenemanget även i år i en välfylld Gustaf Dalén-sal i gamla Fysikhuset.
Bengt Lannö kåserar här för Chalmeristbloggen om Östlings föreläsning och inramningen av den.
Efter att vi hälsats välkomna av Chalmersska Ingenjörsföreningens ordförande Iréne Svensson, K74, så var det som traditionen numera bjuder först dags för en personlig presentation av nobelpristagaren, förnämligt framförd av ett av hans barnbarn, Peter Keen, M66.
Under rubriken ”Bysnillet som blev Nobelpristagare” kåserade Peter om sin morfar. Peter Keen är en skicklig berättare, som trots att objektet var detsamma, dvs Gustaf Dalén, ändå lyckades variera sin presentation, så att vi som hört honom tidigare år ändå bjöds på nya fakta, reflektioner och synvinklar. Bra jobbat, Peter.

Dare to be optimist
Vi fick bland annat höra om begreppet Disruptive Innovation, och att Gustaf Dalén i sig representerade alla de egenskaper som dagens chalmerister eftersträvar. Peter Keen drog också paralleller till andra kända innovatörer, exempelvis Bill Gates – ”the impatient optimist”.
Det var också intressant att höra, att redan Gustaf Dalén på sin tid resonerade i stora drag som dagens huvudtalare, Leif Östling, dvs ungefär så här:
”Lös kundernas problem! Ge dem möjlighet till ökad lönsamhet, säkerhet och kvalitet i sin verksamhet. Och gör det nu.”
Vissa framgångsprinciper är uppenbarligen tidlösa.

Glöm aldrig kärnvärdena
Dagens huvudtalare var 2012 års Gustaf Dalén-medaljör, Leif Östling, M70, mångårig koncernchef för Scania och numera vice styrelse¬ordförande där. Han ingår också i VW:s koncernledning och har dessutom flera styrelseuppdrag, t.ex inom SKF. En synnerligen aktiv ”pensionär”, med andra ord.
Temat för Leifs presentation var ”Modulär bygglåda – mångfald med enkelhet”. Den modulära bygglådan syftade på Scaniavagnarnas uppbyggnad. Genom att arbeta med ett antal väl avvägda standardmoduler inom såväl drivlina som chassi och hytt mm, så kunde man erbjuda en god anpassning till olika kundbehov, men samtidigt hålla nere antalet artikelnummer. Och detta hade förvånansvärt stor betydelse för såväl kostnader som kvalitet, sa Leif.
Leif Östling återkom också flera gånger till Scanias kärnvärden (core values): Kunden först, Respekt för individen och Kvalitet. Genom att bygga verksamheten med dessa värden som hörnpelare så fanns det goda möjligheter att nå långsiktig framgång.

Musikalitet i fabriken
För att illustrera sina påståenden visade Leif upp olika jämförelser mellan biltillverkare i USA, t.ex Chrysler och Toyota. Hög tillverkningskvalitet innebär inte bara ett gott kvalitetsrykte, med allt positivt som det för med sig, utan kan även direkt mätas i lägre kostnader. Det gäller att få ett bra flöde, med få omgörningar och låg garantikostnad. Som exempel valde Leif ett år under 90-talet, då Chrysler hade en garantikostnad på 360 dollar per bil, medan Toyota hade 34.
Begreppet Lean Production handlar egentligen om ett sätt att få önskad kvalitet, och därmed ett gott resultat, sa Leif och citerade Marcus Wallenberg den äldre, som hävdade att han direkt kunde avgöra om en tillverkningsprocess fungerade bra, genom att känna om det fanns harmoni och ”musikalitet i fabriken”.

Text: Bengt Lannö
Foto: Scania