Chalmers MasterCard lanserar nytt internationellt stipendiumChalmers MasterCard stöttar genom sina kortinnehavare ett stort antal studentdrivna projekt runtom på högskolan varje år.
Nu höjer man blicken ytterligare och satsar på ett helt nytt stipendium för utländska masterstudenter från Central- eller Sydamerika.
– Chalmers behöver hålla en fortsatt hög internationell klass och attrahera excellenta studenter utanför Europa, säger högskolans alumnikoordinator Peter Hellqvist.
Chalmers MasterCard är inget vanligt plastkort. En halv procent av köpesumman går direkt tillbaka till högskolans studenter genom stöd till projekt och examensarbeten. Det är ett enkelt sätt att stötta framtidens ingenjörer och arkitekter.
2012 delades totalt 451 000 kronor ut till olika teknologprojekt – både här hemma och utomlands.
Nu gör man en särskild satsning riktad mot betalande masterstudenter genom att lansera The Chalmers Mastercard Scholarship.
Blivande chalmerister från Central- och Sydamerika – inklusive Mexiko – kan ansöka om stipendiet som är värt 280 000 kronor och täcker studieavgifterna för alla masterprogram utom Architecture.
– Chalmers behöver hålla en fortsatt hög internationell klass och attrahera excellenta studenter utanför Europa. Därför tycker jag personligen att det är fantastiskt att vårt stipendieprogram kan bidra på detta sätt. Det gör mig glad och stolt, säger Peter Hellqvist, alumnikoordinator på Chalmers och ansvarig för Chalmers MasterCard.
Att ha en hög närvaro av internationella studenter innebär stora fördelar för alla studenter på Chalmers:
– Våra svenska teknologer tjänar också på det här genom att de får en bra studiemiljö som förbereder dem för en global arbetsmarknad, säger Peter Hellqvist.

Läs mer om the Chalmers MasterCard Scholarship >>>
www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Chalmers-Mastercard-Scholarship.aspx

Läs mer om Chalmers MasterCard >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/alumni/chalmers-mastercard

Läs mer om tidigare stipendiater >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/alumni/chalmers-mastercard/Sidor/utdelning-2010.aspx