Bygg och förtäta Göteborg med pussel på ChalmersI dag öppnar en annorlunda forskningsutställning i Arkitekturhusets entré på Chalmers.
Doktoranden Hye Kyung Lim på Arkitektur presenterar sin forskning i form av ett interaktivt pussel, där besökarna kan prova att bygga och förtäta Göteborg på två olika sätt.
Klockan 16 i eftermiddag är du välkommen på vernissage!

Hye Kyung Lim jämför i sin forskning Tokyos regelbaserade process med Göteborgs sätt att arbeta enligt fastlagda planer. På två stora fysiska spelplaner ska besökarna försöka bygga upp och bygga på Göteborg på olika sätt – enligt Tokyos respektive Göteborgs modell. Under de två veckor som utställningen pågår kommer staden att byggas på mer och mer, och vi kommer att se hur de två systemens uppbyggnad påverkar stadens utveckling.

Nya sätt att presentera forskning
Utställningen Build a city – change your perspective! är en del i projektet Beyond the Poster – exhibiting research, där målet är att arbeta med och presentera forskning i utställningar. Fram till september kommer tre sådana utställningar att äga rum i Arkitekturhuset. Projektledare är Tabita Nilsson, tekniklektor och snickare med lång erfarenhet av utställningsproduktion.

Målet med projektet är att utveckla metoder för att använda utställningsmediets starka sidor – tredimensionalitet, konceptualisering, interaktivitet och upplevelse i kombination med fakta – för att göra komplexa forskningsfrågor lättförståeliga utan att bli förenklade.
– Forskaren har sin kunskap och analys, säger Tabita Nilsson. Själv bidrar jag med ett brett praktiskt kunnande, en stor vilja att förstå och en erfarenhet att gestalta. Tillsammans bearbetar, konceptualiserar och formulerar vi!

Projektet drivs med pengar från den nationella forskarskolan inom Arkitektur, Resarc forskarskola, och arbetar i detta första skede med doktorandforskning. Under våren 2013 äger en pilotomgång rum med tre doktorander från Chalmers Arkitektur.

Vernissage
Välkomna på vernissage tisdagen 16 april 2013 kl. 16 i Arkitekturhusets entré på Chalmers!
Eller besök utställningen under de två veckorna som följer. Pusslet kommer att byggas på efter hand.

Text: Tabita Nilsson och Johanna Wilde
Foto: Tabita Nilsson

För mer information, kontakta:
Tabita Nilsson, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 031-772 24 11, tabita@chalmers.se