Lars Almgren får 75 000 från Anna Ahrenbergs fondArkitektstudenten Lars Almgren vid Chalmers har fått årets Romstipendium på 75 000 kronor från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond.
Stipendiet ska möjliggöra studier och genomförande av masterprojekt i Rom.
Lars Almgren vill fördjupa sin förståelse för förhållandet mellan arkitektur och tid. Hans masterprojekt, som har arbetsnamnet Matter of Memory, avser att belysa hur nya inslag kan berika befintliga.
I projektet ställer han frågan hur samtida arkitektur kan bidra till att skapa en mer dynamisk och skiftande stad, där olika minnen kan samexistera. Resultatet av masterprojektet kommer han att presentera i en serie modeller, ritningar, diagram och kritiskt analyserande text.
Lars Almgren har tidigare under studietiden genomfört en fältstudie i Kenya, för att bidra till förståelsen för hållbar stadsplanering ur ett kenyanskt perspektiv. Han har också praktiserat på arkitektkontor i Paris under ett år och varit involverad i the Rivercity Gothenburg Workshop.
Stiftelsens grundare Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.

Foto: Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond