Science Slam på UniverseumFyra forskare från Chalmers möter tre forskarkollegor från Göteborgs universitet i en duell där de på tre minuter var ska berätta om sin forskning på ett lättbegripligt sätt.
Fredagen den 26 april är det dags för Science slam på Vetenskapsfestivalen – och det är publiken som avgör vem som utför sitt uppdrag bäst.
Under Vetenskapsfestivalen 2012 introducerades den nya tävlingen Science slam i Göteborg.
Då tog Igor Zoric, professor på Chalmers, hem segern. Nu står fyra nya forskare på Chalmers beredda att möta en publik med mentometerknappar i händerna.

I årets omgång deltar Christel Cederberg , Daniel Corin Stig, Ole Martin Christensen och Paula Femenías från Chalmers. Här berättar de själva kort om sin forskning inför tävlingen på Universeum.

Christel Cederberg, adjungerad professor på institutionen för energi & miljö och SIK, Institutet för livsmedel och bioenergi:
– Jag forskar om miljöpåverkan av mat- och bioenergiproduktion, särskilt om metoder som behöver utvecklas för att vi bättre ska kunna värdera effekter av markanvändning, som till exempel hur biologisk mångfald och markbördighet påverkas i olika produktionssystem. Detta är viktigt för framtiden eftersom matproduktion behöver ökas kraftigt när vi blir uppemot nio miljarder människor på Jorden runt 2050 samtidigt som vi också kommer att behöva mera bioenergi. Titeln på mitt föredrag är: ”Är kon ett klimatproblem?”.

Daniel Corin Stig, institutionen för produkt- och produktionsutveckling:
– Jag forskar om hur företag kan lära sig mer från sina forsknings- och utvecklingsprojekt för att få mer ”bang-for-the-buck” och undvika att återuppfinna hjulet för varje ny produkt som ska ut på marknaden. Jag kommer att berätta om hur vi kan undvika att slarva bort viktig kunskap som både vi själva och andra skulle kunna ha nytta av i framtiden.

Ole Martin Christensen, institutionen för rymd- och geovetenskap:
– Jag forskar om nattlysande moln, det vill saga de moln som befinner sig på randen till rymden i det kallaste området på jorden, 80km rakt upp ovanför oss! Dessa vackra moln påverkas av växthusgaser och forskare på Chalmers jobbar med att undersöka vad som kan hända med nattlysande moln i framtiden. Det ska jag berätta mer om på Universeum.

Paula Femenías, institutionen för arkitektur:
– Mitt forskningsområde är ekologisk, social och miljömässigt hållbar omvandling av den byggda miljön. Jag skall berätta om hur vi kan få en bättre samordning på till synes oförenliga mål vid omvandling vad gäller livskvalitet, rimliga levnadskostnader, effektiv fastighetsförvaltning, vackra och stimulerande stadsmiljöer, bevarande av natur, bevarande av kulturhistoriska och historiska värden, och samtidigt uppnå mål om energibesparing.

Text: Anita Fors
Foto: Universeum

Vad: Vetenskapsfestivalen / Science slam
Tid: 26 april, insläpp från 18:00, tävlingen börjar 18.15 och beräknas vara klar 19.00
Plats: Universeum, Södra vägen 50

Läs mer om vad som händer under Vetenskapsfestivalen:
Hela öppna programmet >>>
vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program

Listan över alla aktiviteter med medverkande från Chalmers >>>
www.chalmers.se/sv/forskning/popularvetenskap/vetenskapsfestivalen/Sidor/2013-kontroll-eller-noll-koll.aspx

One comment

  1. Pingback: Så gick det i Science Slam | Chalmeristbloggen