Tre prisas för bästa jämställdhetsinsatsHanna Kowalska Elleberg, Pontus Eliasson och Chalmersbaletten belönas med förre rektorn Jan-Eric Sundgrens pris för bästa jämställdhetsinsats 2012.
Priset på 10 000 kronor vardera får de för sitt konkreta arbete för att utjämna könsskillnaderna på Chalmers.
Jan-Eric Sundgren var rektor på Chalmers under åren 1998 till 2006. 2007 instiftade han ett särskilt pris för att främja högskolans jämställdhetsarbete. ”Priset tilldelas den student vid Chalmers tekniska högskola som på ett kreativt sätt under året har inspirerat till jämställdhet på ett praktiskt plan”, heter det i riktlinjerna.
– Jag ser priset som en liten del i ett långsiktigt arbete mot ett jämställt Chalmers, sa Jan-Eric Sundgren i samband med att det delades ut för första gången.

I år fick priset tre glada mottagare:
Hanna Kowalska Elleberg fick det för sina insatser på IT-programmet och IT-sektionen där hon belyser vikten av att behandla alla studenter lika oavsett kön.
Pontus Eliasson belönades för sitt arbete för att alla nya chalmerister ska vara och känna sig välkomna oavsett kön, läggning eller etnicitet.
Chalmersbaletten fick priset för sitt arbete med att bredda sin förening och välkomna alla att dansa, oavsett kön.

Foto: Gerardo Telese (CFFC)

Motiveringar för Jan-Eric Sundgrens pris för bästa jämställdhetsinsats 2012 >>>

Hanna Kowalska Elleberg
”Hanna Kowalska Elleberg har vågat ifrågasätta såväl sektionens som utbildningsprogrammets verksamhet. Hennes vilja att kvinnor i första hand ska få vara studenter när de läser på Chalmers, och inte främst uppmärksammas som kön, präglar hennes arbete som ledamot i sektionsstyrelsen. Hon har bland annat drivit igenom att sektionen inte ska delta i arrangemang som utesluter studenter på grund av exempelvis kön eller etnicitet och har fört en debatt med programledningen om vilka signaler särskild stöttning för kvinnliga studenter sänder. Med sitt inspirerande engagemang och sin starka vilja bidrar hon till en jämställdare chalmerstid för alla chalmersteknologer och är en förebild för sina medstudenter.”

Pontus Eliasson
”Pontus Eliasson vill uppmärksamma fler på att alla sorters människor finns på Chalmers även om det alltid inte syns så tydligt. Som ordförande för Mottagningskommittén valde han under mottagningen att fokusera på att alla ska vara lika välkomna till Chalmers. Detta speglades i talet som han höll under mottagningens första dag. Han har också arbetat med HåBeTeKu-nätverket och sett till att de fanns representerade under mottagningen för att på så vis öka förståelsen för HBTQ-personer på Chalmers. På detta sätt har han nått många i sitt engagemang för att alla nya chalmerister ska känna sig välkomna.”

Chalmersbaletten
”Historiskt sett har Chalmersbaletten varit helt kvinnodominerad, men de har de senaste åren aktivt arbetat för att alla som vill dansa eller lära sig dansa ska känna sig välkomna att bli medlemmar, oavsett kön. För att uppnå detta har de strävat efter att utforma sina danser och tillhörande kläder så att alla kan känna sig bekväma med att vara med. Detta har glädjande nog resulterat i att fler killar har sökt sig till dem och att båda kön nu finns representerade i dansgruppen.”

Läs artikel i Ny Teknik om priset >>>
www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article252331.ece