Chalmers kommenterar GP:s granskning av alkoholkulturen


Göteborgs-Posten inledde i går en serie artiklar kring alkoholkulturen på Chalmers, och hur den påverkar arbetsmiljön och studenternas säkerhet.
– Studiemiljön på Chalmers är trygg och säker. Men avarter förekommer och dem ska vi komma till rätta med, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen.
Artiklarna i GP tar avstamp i de 82 väktarrapporter från 2012 som är relaterade till alkohol på Chalmers område. Maria Knutson Wedel och kårordförande Daniel Langkilde intervjuas. Tidningen kopplar frågorna till den dödliga fallolyckan i kemihuset i augusti i fjol, och till drunkningsincidenten i Chalmersbastun i januari.

”Prov på fullständigt oacceptabelt beteende”
Många fall i väktarrapporterna gällde dörrlarm i samband med spontana eller oanmälda fester. Men det förekommer också fall av festande i hissar och undervisningslokaler, riktigt kraftig berusning, störande eller till och med hotfullt beteende, klättring på byggnadsställningar, olovlig vistelse på tak och ren skadegörelse.
– Här finns prov på fullständigt oacceptabelt beteende. Det handlar om individer som av någon anledning bryter mot de regler vi har på Chalmers. Reglerna är till för att skydda liv och hälsa, och för att säkra en bra arbetsmiljö för både studenter och anställda. Vi måste helt enkelt jobba bättre med efterlevnaden, säger Maria Knutson Wedel.
Kårens ordförande instämmer.
– Sådana här exempel ska inte få förekomma. Vi jobbar ständigt för att miljön här ska vara så trygg och säker som möjligt för våra medlemmar. Alla ska känna sig välkomna på campus, alltid, även när andra har haft kalas, säger Daniel Langkilde.

Chalmerister dricker inte mer än andra studenter
I genomsnitt dricker chalmerister inte mer alkohol än andra studenter i Sverige. Det visar resultaten av det självskattningstest som gjordes av ettor från samtliga program hösten 2011. Statistiskt är studiemiljön på Chalmers trygg. Antalet dödsfall per år bland chalmersstudenter är klart lägre än i övriga samhället, enligt kurator Mikael Carlsson.
Varken Maria eller Daniel tycker att alkoholkulturen på Chalmers är ett problem, generellt sett. Många insatser görs också för att utveckla sättet att fånga upp och ta tag i de problem som ändå finns, på både individ- och gruppnivå.

Systematiskt arbete med psykosociala frågor
Arbetet med psykosociala frågor, bland annat kring alkohol, blir också alltmer systematiskt. Studievägledare, programansvariga och utbildningsområdesledare har fått tydligare ansvar när det gäller dessa frågor. Kåren är djupt engagerad i arbetet. Den översyn av anställdas och studenters säkerhet och arbetsmiljö/studiemiljö i Chalmers lokaler som påbörjades i oktober i fjol presenteras för Chalmers ledningsgrupp måndag 29 april. Ett tidigt resultat är att högskolan och kåren har valt att starta ett nytt långsiktigt projekt för att ringa in och stärka den positiva kultur som alla vill utveckla ytterligare; projektet kallas Studentliv 2020.
– Men vi måste också förändra den kultur som gör att vissa väljer att bete sig illa. Alltså måste vi bli ännu bättre i vårt förebyggande arbete, säger Maria Knutson Wedel, och riktar ett budskap till alla inblandade:
– Det här är inga lätta frågor. Vi måste stödja och lära varandra, och fortsätta jobba tillsammans.

Text: Christian Borg

Mer information:
Med anledning av artikeln chattar Maria Knutson Wedel med GP:s läsare på http://www.gp.se, måndag 29 april kl. 11.00.

Gå direkt till chatten här >>>
www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1610646-11-00-stall-dina-fragor-till-chalmers-vicerektor