Ninva Shamoun och Michael Andersson prisas av Microwave Road2012 års Microwave Road-stipendium till bästa examensarbete inom “Antenn- och mikrovågsteknik” har tilldelats Ninva Shamoun för hennes examensarbete “Wildfire Detection using RF-technology” och Michael Andersson för hans examensarbete “Noise Characterisation of Graphene FETs”.

Prisceremonin skedde i samband med workshoppen Swedish Antenna Veterans’ Day som hölls i anslutning till konferensen EuCAP 2013, torsdagen den 11 april.
Respektive stipendium består av ett diplom samt 10 000 kronor.
Studenterna har båda utbildats på Chalmers masterprogram Wireless, Photonics and Space Engineering. På bilden ses Ninva Shamoun och Michael Andersson tillsammans med Microwave Roads ordförande Ingmar Andersson.
Microwave Road är ett nationellt kluster med fokus på internationell mikrovågsteknologi och marknadsutveckling, och förenar akademi, näringsliv, forskningsinstitut och myndigheter.

Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer om Microwave Road >>>
www.microwaveroad.se

Läs mer om masterprogrammet Wireless, Photonics and Space Engineering >>>
www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Wireless-Photonics-and-Space-Engineering.aspx