Ny bok om luftrörelser i byggnaderChalmersprofessorn Claes Bankvall tyckte att det saknades en bok om luftrörelser i hus.
Nu har han själv skrivit den.
Häromveckan var det släppkalas för ”Luftboken” (Studentlitteratur) på institutionen för bygg- och miljöteknik.
– Det känns väldigt bra och jag har redan märkt att den fångar intresset hos många, säger Claes Bankvall.
Han är adjungerad professor i byggnadsfysik på Chalmers. Under vad han med glimten i ögat beskriver som sin ”akuta yrkesverksamma tid” var han vd på SP, Statens Tekniska Forskningsinstitut, i Borås, och såg samarbetet med Chalmers som mycket viktigt.
– Men mitt intresse för frågorna började egentligen redan i mitt examensarbete på Lunds Tekniska Högskola för hundra år sen. Där blev jag först civilingenjör i teknisk fysik och disputerade sedan i byggnadsteknik och byggnadsfysik. Efterhand började jag jobba på SP som flyttades från Stockholm till Borås. Med tanke på det samarbete jag hade med alla högskolorna var det naturligt att liera sig lite med Chalmers. Jag trivs oerhört bra här, det är trevliga människor och en lite annan kultur, säger Claes Bankvall.

Varför har du skrivit den här boken?
– Jag har jobbat länge med luftrörelser i byggnader, och samtidigt sett att det är svårt att få ut kunskapen ordentligt. Hur luften rör sig i byggnaden har mycket att göra med hur den fungerar. Detta har varit ett forskningsområde på Chalmers i ungefär tio år. När vi hållit på länge sa vi att vi på något sätt måste sammanställa det som är gjort, även det som är gjort på annat håll, säger Bankvall.
Vad är syftet med boken?
– Att ge en helhetsbild över hur en byggnad fungerar ur luftsynpunkt. Det finns nu mellan de här pärmarna. Sen tillkommer frågor om täthet i byggnader. Jag satte mig ner när jag skulle lämna mitt uppdrag som chef på SP och sammanställde forskningsrapporter och avhandlingar från olika håll, och även informationsmaterial från byggbranschen. Meningen var att föra samman både installationssidan och den byggnadstekniska sidan i den samlande frågan om hur byggnader fungerar. Boken ansluter också lite grann till arkitektur.

Släppkalaset den 12 april på Chalmers var välbesökt. Jens Fredholm (t v på bilden ovan), förläggare på Studentlitteratur, hade dukat fram bokbord och många kollegor från institutionen ville gratulera Claes Bankvall till utgivningen och få ett signerat exemplar av ”Luftboken”. Det bjöds på kaffe och vetebröd under trivsamma former.

Berätta mer om syftet med boken!
– Jag tror att en samlad bild är viktig ur forsknings- och undervisningssynpunkt. Man har också nytta av den som husägare. Hur fungerar mitt hus egentligen? Vad händer om jag börjar ändra i det? Kan jag då ändra mina täthetsförutsättningar, min ventilation och så vidare? Kan jag riskera funktionsskador? Om du byter från en installation som tidigare kanske levde på självdrag och ett ganska otätt hus, till ett tätare hus och fjärrvärme, får du en byggnad som saknar den ventilation som du hade tidigare. Det medför problem. Men har du läst boken så undviker du problemen, säger Claes Bankvall.

Vilka läsare vänder du dig till?
– Väldigt brett. Dels de som går ut från Chalmers och ska jobba i byggbranschen, men jag vänder mig även till arkitekter och folk på installations- och energisidan. Jag har under arbetet med boken suttit mycket och pratat med ventilationstekniker. Den som är intresserad av hur en byggnad fungerar kan ha utbyte av boken – enskilda husägare och fastighetsförvaltare. Till och med fastighetsmäklare kan lära sig en del saker som gör att de kan prata lite smalare om husen och inte så vitt.
Och om man saknar direkta förkunskaper?
– Då behöver man inte heller vara bekymrad. Boken är medvetet skriven och utformad på ett aptitligt sätt. Min ambition är att den ska vara lättläst. Jag har samarbetat med illustratören Eric Werner, som är utbildad arkitekt. Han har ritat lättillgängliga och lättsamma bilder. Jag har lagt det lite mer teoretiska materialet i särskilda avdelningar för att det inte ska störa läsningen. ”Luftboken” ska kunna vara lite underhållning för den som är intresserad.

Har det tagit lång tid att skriva den?
– Det har varit mycket arbete, men också väldigt roligt och upplyftande eftersom jag haft mycket kontakter med både branschen och akademin. Det finns väldigt mycket kunskaper på området. Det jobbiga har varit att sätta samman dem i ett aptitligt paket som i alla delar är intressant att läsa. Jag är lite stolt över boken, jag tycker att den blev bra.
Känns det bra nu när den är klar?
– Det känns väldigt bra och jag har redan märkt att den fångar intresset hos många. Nu är det en utmaning att föra ut kunskapen om boken.

Har det gjorts några liknande sammanställningar tidigare?
– Nej, inte på det här viset. Det är den första. Vi diskuterar också att översätta boken till engelska, men vi börjar i Sverige. Kunskapen ska i första hand ut här. Chalmers är en bra plattform, eftersom mycket av bokens innehåll kommer härifrån.

Har du några fler böcker bakom dig?
– Jag har skrivit en del böcker, men aldrig i den här omfattningen och inte med så mycket bidrag från annat håll. Normalt skriver man mest om sin egen forskning och sina egna rapporter, men detta är mer ett samlat arbete, säger Claes Bankvall.

Text och foto: Michael Nystås