Forskare i samtal med nobelpristagare om socialt företagande


Yunus nobelprisI mitten av april träffades Chalmersforskaren Karl Palmås och fredspristagaren Muhammad Yunus i Stockholm för att prata om socialt företagande. En av frågorna som diskuterades var hur näringslivet kan påverka samhället i en hållbar riktning och vilket ansvar näringslivet har i frågan. Samtalet arrangerades av PostkodLotteriet inom ramen för deras särskilda satsning på mångfald och tolerans.

​Karl Palmås, som är docent inom innovation, entreprenörskap och samhällsförändring, har sedan lång tid tillbaka deltagit i den offentliga diskussionen om socialt entreprenörskap. Han har även skrivit rekommendationen på baksidan av den svenska utgåvan av en av Muhammad Yunus böcker – Socialt företagande. Muhammad Yunus fick Nobels fredspris 2006 för sitt långvariga arbete med mikrofinanser, främst inom Grameen Bank. Han är också en av PostkodLotteriets internationella goodwillambassadörer och driver Yunus Foundation Europe som fokuserar på investeringar i företag genom ”social business”.

Företag bekämpar sociala problem
Karl P 270x270Karl var inbjuden för att samtala med Muhammad Yunus kring olika aspekter av socialt företagande. Samtalet inleddes med att Yunus lyfte fram sin definition av ”social business” där han förklarade det som företag som enbart existerar för sociala ändamål med bekämpandet av sociala problem som övergripande mål, och som inte ger någon som helst ekonomisk vinning till ägarna. Efteråt diskuterade de omfattningen av den här typen av företagande i Sverige.

– De sociala företag som Yunus pratar om menar han kan existera som ett slags ”demilitariserade zoner”, skilda från övriga näringslivets vinstintresse. Ytterst vill han skapa ett näringsliv som är mer i linje med människans natur – människan är inte den egoistiska varelse som omskrivs i nationalekonomin, utan mer generös och osjälvisk, förklarar Karl.

Han menar att näringslivet har stora möjligheter att påverka samhället i en hållbar riktning, frågan är bara hur denna omställning kan påskyndas.

– Det traditionella näringslivet är ofta alltför försiktigt och konservativt och det är oftast sociala entreprenörer som driver igenom nya samhällsförändrande eller gröna innovationer. Alltså behöver vi förbättra möjligheterna för den typen av entreprenörskap. I sken av detta är Yunus idéer om främjandet av sociala företag mycket intressanta, menar Karl.

Input till sin undervisning
Det han främst tar med sig från förmiddagen och diskussionerna som fördes runt bordet är att det är glädjande att intresset för Yunus tankar verkar öka och att det förhoppningsvis kan leda till att det blir något högre i tak i diskussionen om alternativa företagsformer. Samtalet gav också Karl input till sin egen undervisning.

– Innan mötet hade jag just diskuterat Yunus visioner med mina studenter i kursen ”Social entrepreneurship”. Det var utmärkt att kunna vidarebefordra studenternas frågor direkt till Yunus själv, säger Karl.

Fakta: Karl Palmås bedriver forskning och undervisning på avdelningen MORE vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation.

Om Karl Palmås
Om Muhammad Yunus

 
Bild: http://www.muhammadyunus.com

One comment

  1. Pingback: Om innovationslabb och socialt företagande. Uppspårat på nätet vecka 24