Birgitta Tideström inspirerade på CHARMalumnBirgitta Tideström är civilingenjör med en chalmersexamen i Teknisk fysik från 1984.
Efter en lång karriär är hon i dag verksamhetsutvecklare och HR-chef vid Göteborgs Hamn.
Inför ett hundratal åhörare höll Birgitta Tideström en inspirationsföreläsning på alumnernas jobbmässa tidigare i år:

– Jag har gått från teknisk fysik till mänsklig kemi under de här åren, summerade hon och bjöd på intressanta och tankeväckande nedslag i sin karriär.
För hur ska man egentligen veta att man har gjort ett riktigt val? Själv roade Birgitta Tideström sig vid ett tillfälle genom att göra ett av de otaliga självtest som internet översvämmas av när det är dags för dagens unga att göra sina yrkesval:
– Jag fick veta att jag skulle passa som ekonom, tolk, bibliotekarie eller bilbesiktningsman… Det är nog tur att jag inte gjorde testet när jag själv skulle välja, konstaterade Birgitta Tideström.

Livet inte bara pluggande
Att det blev Chalmers för hennes del berodde bland annat på att hon hade lätt för matte, kemi och fysik, och att Chalmers hade gott rykte. Men det var också viktigt att livet inte bara bestod av pluggande:
– Jag var aktiv i studentlivet, och det är viktigt. Allt handlar om hur vi utvecklar oss själva som individer, sa Birgitta Tideström.
Hennes karriär började som trainee på Göteborg Energi. Där blev hon sedan miljöingenjör i slutet av 80-talet. 1994 gick hon ett internt ledarprogram och kunde därefter klättra uppåt – det blev jobb som inköpschef, administrativ chef och personaldirektör. Kanske en krokig karriär för en utomstående?
– Ni ska alltid tänka på vad ni har med er från era tidigare jobb. Korsbefruktning är väldigt bra och viktigt. Steget till personal var nog den tuffaste svängningen i min karriär. Jag kunde egentligen ingenting om personalrätt och arbetsrätt. Det var tufft men utvecklande.

Personaldirektör på Renova
2004 gick Birgitta Tideström vidare till Renova där hon arbetade som personaldirektör fram till 2012. Under inspirationsföreläsningen reflekterade hon kring vilken nytta hon har haft av sin chalmersutbildning – och det visade sig vara en hel del, karriärsvängningarna till trots:
– På Chalmers lärde jag mig problemlösning och att förstå det tekniska. Optimeringslära har jag alltid haft nytta av, och att vara affärsmässig i det man gör.
I dag stortrivs hon på Göteborgs Hamn:
– Jag går till jobbet och har roligt varje dag. Ja, ni hör att jag är här för att rekrytera också, skrattade hon.

Stort rekryteringsbehov
Som representant för arbetsgivaren Göteborgs Hamn talade Birgitta Tideström också om företagets stora rekryteringsbehov:
– Faktum är att vi har problem att rekrytera nya medarbetare med inriktning mot anläggningssidan, trots att vi står inför enormt stora och spännande utmaningar, förklarade hon.
Birgitta Tideström berättade om de utmaningar som väntar Göteborgs Hamn framöver:
– Vi har i uppdrag att utveckla infrastrukturen i hamnen, och det pågår ständigt nya bygg- och anläggningsprojekt. 2025 ska vi ha dubbelt så mycket godsvolymer som i dag. Det bygger vi inte på en kvart.

Viktigt med daglig återkoppling
Hon hann också med att dela med sig av sina tankar om hur vi skapar goda arbetsplatser. Här lyfte hon fram vikten av daglig återkoppling:
– Det handlar om att få människor att vilja jobba för oss, och om att kunna kommunicera med andra människor. Därför är den dagliga återkopplingen så viktig. Alla gör bra saker – varje dag, sa Birgitta Tideström.

Text: Michael Nystås
Foto: Gerardo Telese, Chalmers Film- & Fotocommitté, CFFC.se