De får John Ericsson-medaljen 2013Sex nyutexaminerade chalmerister har belönats med den anrika John Ericsson-medaljen 2013.
Eskil Nilsson, Jens Johansson, Malin Lindén, Klas Jareteg och Oskar Thulin tog emot sina utmärkelser vid en finstämd utdelningsceremoni i Chalmersska huset den 3 maj.
Den sjätte medaljören, Petter Näsholm, hade tyvärr inte möjlighet att närvara.
John Ericsson-medaljen instiftades redan år 1897 till minne av den svensk-amerikanske ingenjören och uppfinnaren John Ericsson, efter ett initiativ av chalmersstudenten Claes Adolf Adelsköld.
Vid en insamling av medel till en staty av John Ericsson hade Adelsköld fått in en anonym donation på 4 000 kronor. Eftersom statyfrågan redan var löst bestämdes istället att donationen skulle användas till bildande av stipendier för att hedra Ericssons minne.
En mindre del av stipendiefonden får användas till medaljer med John Ericssons bild att ges till ”deraf förtjänta elever” efter examina.

De främsta belönas
Medaljerna delas ut till de främsta som föregående år erhållit civilingenjörs- eller arkitektexamen. Kriterierna och antalet medaljörer har förändrats under åren.
För att bli en av de nu sex medaljörerna krävs bland annat kombinationen mycket höga betyg och hög studietakt.
Av 699 utfärdade examina 2012 klarade endast ett tjugotal de högt ställda kriterierna. Bland dem utsågs sex medaljörer efter noggrann granskning.

Finstämd utdelningsceremoni
Utmärkelsen delades ut vid en finstämd ceremoni den 3 maj i Chalmersska huset i närvaro av professor Maria Knutson-Wedel, vicerektor för grundutbildningen, samt medaljörernas stolta anhöriga.
Förutom den påkostade medaljen i silver med deras namn ingraverat, hedrades medaljörerna med diplom och Margaretha Jönsson Runviks bok ”John Ericsson – resan mot solen” (Förlaget Pärlemor).

Rundvandring i Chalmersska huset
Inför utdelningen erbjöds medaljörer och anhöriga även en guidad visning i de historiska lokalerna i Chalmersska huset, som innefattar William Chalmers representationsvåning samt de nyligen renoverade banklokalerna efter den tidigare ägaren SEB. Här finns bland annat ett magnifikt bankvalv med kristallkronor.
Utdelningsceremonin i Chalmersska husets salonger avslutades med lunch i den vackra matsalen för medaljörerna och deras anhöriga.

Fortsätter som doktorander
Av årets sex medaljörer har Klas Jareteg och Oskar Thulin valt att fortsätta sina akademiska karriärer som doktorander inom nukleär teknik respektive termo- och fluiddynamik.
– Att få ta emot John Ericsson-medaljen är hedrande och glädjande. För mig är den inte bara en belöning för en lyckad studietid utan ger även mycket motivation för framtiden. Efter fem intressanta och givande år som student ser jag nu fram emot ytterligare fem som doktorand, säger Klas Jareteg.
Han ser med glädje tillbaka på sin studietid:
– Miljön på Teknisk fysik är fantastiskt stimulerande. Lärarna lägger mycket tid och energi på undervisningen. Mycket av inspirationen och av det jag lärt mig kommer också från studiekamraterna. Jag känner mig privilegierad att ha fått dela min studietid med många goda vänner.

Utbytesår i Seattle en höjdpunkt
Oskar Thulin pluggade maskinteknik på Chalmers och fortsatte med masterprogrammet Applied Mechanics. Samtidigt läste han kurser på Handelshögskolan och universitetet i Karlstad. Ett års utbytesstudier vid University of Washington i Seattle blev det också.
– Studietiden vid Chalmers har varit både givande och många gånger ett nöje, givetvis med många intressanta och bra kurser men även med allt positivt som ges möjlighet till runt omkring. Utbytesåret i Seattle genom World Wide-programmet var en av de absoluta höjdpunkterna, och även det lyckade examensarbetet som senare ledde till doktorstjänsten inom samma område, säger Oskar Thulin.
Sedan i somras är Oskar doktorand inom energieffektivisering av flygmotorer på avdelningen för strömningslära vid institutionen för tillämpad mekanik på Chalmers.
– I ett industriellt projekt tillsammans med Airbus utvecklar vi framtidens flygmotorer där en minskad bränsleförbrukning står i fokus för att minska miljöpåverkan. I en bransch där kostnaden för bränsle är dominerande leder vår forskning även till betydande kostnadsreduceringar för flyg generellt.
John Ericsson-medaljen ser han som ett kvitto på att det lönade sig att lägga ner så mycket energi på studierna.
– Det inspirerar till att ännu mer aktivt söka varje chans till utveckling och motiverar till att jobba även ännu hårdare framöver, säger Oskar Thulin.

Vardagen viktig
Även Malin Lindén har stannat kvar på Chalmers, nu som projektassistent på avdelningen för skogsindustriell kemiteknik.
– Projektet är i samarbete med ett företag som heter Xylophane AB som producerar en effektiv och miljövänlig barriär i förpackningar, förklarar hon.
Malin minns många höjdpunkter från sin studietid, särskilt kårlivet, bioteknikdagarna och utbytesåret i USA.
– Men viktigt var såklart också vardagen med intressanta föreläsningar, rapportskrivande och problemlösning, säger Malin Lindén.

”Roligt och ärofullt”
Eskil Nilsson arbetar i dag på konsultbolaget McKinsey & Company, som hjälper organisationer att lösa olika frågeställningar och att genomföra långsiktiga förbättringar. Det har gett honom stor nytta av de erfarenheter av problemlösning som åren på Chalmers gav.
– Det känns väldigt roligt och ärofullt att bli tilldelad John Ericsson medaljen, och det blir ett fint minne från tiden på Chalmers, säger Eskil Nilsson.

Medaljen ett erkännande
Jens Johansson fick jobb som beräkningsingenjör på teknikkonsultbyrån ÅF efter att han utexaminerades som civilingenjör i maskinteknik med en master i Naval Architecture and Ocean Engineering.
– Min tid på Chalmers har varit rolig och utvecklande. Det gav mig en bra grund att stå på när jag nu befinner mig ute i arbetslivet.
Beskedet om att han fått John Ericsson-medaljen gjorde honom mycket förvånad och väldigt glad.
– Det känns som ett erkännande för alla de timmar jag lagt ner på mina studier, säger Jens Johansson.

Fick drömjobb på Google
En av årets medaljörer kunde tyvärr inte närvara vid utdelningsceremonin. Petter Näsholm har hunnit flytta till USA där han i dag har ett drömjobb som systemutvecklare på sökjätten Google.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Här är de sex toppstudenter som belönas med John Ericsson-medaljen i år, från vänster på bilden:
Eskil Nilsson, Maskinteknik – Masterprogram: Applied Mechanics
Jens Johansson, Maskinteknik – Masterprogram: Naval Architecture and Ocean Engineering
Malin Lindén, Bioteknik – Masterprogram: Biotechnology
Klas Jareteg, Teknisk fysik – Masterprogram: Nuclear Engineering
Oskar Thulin, Maskinteknik – Masterprogram: Applied Mechanics
Petter Näsholm (saknas på bilden), Datateknik – Masterprogram: Computer Science, Algorithms, Languages and Logic

Läs mer om John Ericsson-medaljen >>>
student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/Sidor/John-Ericsson-medaljen.aspx

One comment

  1. Pingback: John Ericsson-medaljörerna uppmärksammas i GP | Chalmeristbloggen