Marcus Holgersson får Wallanderstipendium


Chalmeristen Marcus Holgersson får nu Wallanderstipendiet för sin forskning om Intellectual Property (IP) Management. Stipendiet innebär tre års finansierad forskning som han med spänning ser fram emot. Marcus hoppas att stipendiet ska möjliggöra gästforskning vid några av världens bästa universitet, även om basen förblir vid Chalmers.

Marcus Holgersson

Det är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse som delar ut Wallanderstipendiet till unga framstående doktorer som nyligen disputerat. Tanken är att stipendiaten ska få möjlighet att uppnå docentkompetens under en fullt finansierad treårsperiod. Marcus Holgersson, som disputerade hösten 2012, är glad över att nu i lugn och ro kunna fokusera på sin forskning utan att ständigt behöva leta ny finansiering.

– Det känns kul och uppmuntrande att min forskning uppskattas på det här viset. Wallanderstipendiet erbjuder en unik möjlighet eftersom att det är ett personligt stipendium, något som ger stor frihet att bygga upp forskning kring ens egna intressen, berättar Marcus.

Fortsatt forskning om IP Management

Hans forskningsområde, IP Management, handlar om hantering av exempelvis patent och copyright relaterat till teknik- och affärsstrategier.

– Jag kommer att arbeta vidare med min forskning kring IP Management och IP som verktyg för innovationsstyrning. Det ska bli spännande att planera de här tre åren, säger Marcus.

Basen för forskningsarbetet förblir Chalmers där Marcus även ger ett antal kurser inom sina ämnesområden.

– Jag hoppas och tror dock att stipendiet ska möjliggöra ett antal utlandsvistelser som gästforskare vid några av världens bästa universitet, ler Marcus.

Mer om Marcus forskning

Mer om Wallanderstipendiet