10 000 till angeläget exjobbStefan Lundblad och Linda Nilsson får 5 000 kronor vardera ur SWECO Theorells jubileumsfond för sitt examensarbete om luftburna partiklar i operationsrum.

En ren omgivning under operation är en självklarhet och hittills har god ventilation och sterila kappor i zonen närmast patienten varit lösningen.
– Men bara några meter bort har det inte funnits samma krav på kläder och renhet. Därför är det av stor betydelse att undersöka hur partiklar sprids mellan olika zoner i operationssalen, berättar Stefan Lundblad (t h).

– Vi har tittat på hur mycket partiklar som framkallas då operationspersonalen använder s.k. diametriutrustning, en sorts svetsverktyg för att bränna hud. Det finns misstankar om att röken är hälsofarlig, men ännu finns inga bevis. Våra resultat visar att diametri-röken inte bara tränger igenom ansiktsmasken, utan även sprider sig till alla övriga delar av rummet.

Mätningarna utfördes under ett 10-tal operationer och i ett flertal operationssalar. Diametriutrustningen användes ibland upp till en timme och förutom rök spreds även en mycket dålig lukt.
– Ofta var det mellan 8-10 personer i rummet och vi använde oss av tre olika mätare för att kartlägga partikelspridningen. Exempelvis hade kirurgen alltid en slang kopplad till sin pannlampa, så att vi i stort sett kunde mäta hans inandningsluft.

– Särskilt sjuksköterskorna uttryckte sin oro för de eventuella riskerna med diametri-röken. Vår undersökning visar också tydligt att det behövs bättre ventilation och att man bör försöka använda fler lokala utsug för att minska spridningen, tillägger Stefan Lundblad.

Ur motiveringen:
SWECO Theorells har för år 2013 beslutat att tilldela teknologerna Linda Nilsson och Stefan Lundblad medel ur Theorells jubileumsfond för förtjänstfullt examensarbete inom ämnesområdet installationsteknik. Stipendiebeloppet uppgår till 5 000 kr vardera.

Text och porträttbild: Karin Ljungklint
Foto från prisutdelningen: Johan Kensby

Bildtext: Stefan Lundblad och Linda Nilsson tar emot stipendiet av Per Vämsjö, SWECO.