Kirurger + bilindustrin = sant i workshop på ChalmersDen 19 juni gästades Chalmers av världsledande kirurger, som utbytte erfarenheter med fordonsindustrin under en visuellt spännande workshop.

Hur kan man planera operationer bättre och sätta implantat med hjälp av virtuell teknik?
Det var frågan.

Virtuell planering är vardagsmat inom industrin. Ingen ny bil kommer fram utan omfattande provning i dator. Det gäller inte bara bilens egenskaper och uppträdande vid körning, utan även hur bilen produceras. Omfattande krocktester görs i datorn för att testa säkerheten, vilket sparar mycket pengar och tid.

Världsledande forskning på Chalmers
På Chalmers finns världsledande forskning när det gäller virtuell produktion och produktionsutveckling. En liknande utveckling finns även inom sjukvården. För att utbyta virtuella erfarenheter genomfördes en workshop på Chalmers i Virtual development laboratory den 19 juni.

Kirurger från hela värden deltog tillsammans med forskare och utvecklare från Chalmers och Ortoma, ett utvecklingsföretag från Göteborg. Målsättningen var att lära av varandra hur man utnyttjar modern teknik på ett gränsöverskridande sätt. Man diskuterade virtuell planering av t ex en operation och att sätta implantat.
Hur visualiseras olika moment innan man utför dem? Hur långt har fordonsindustrin kommit i frågan? Hur långt har man kommit inom ortopedi och odontologin? Vad kan man dra för paralleller och vilken lärdom? Exempel visades, diskuterades och synades på laboratoriets hypermoderna biografduk.

Text: Kate Larsson
Foto: Ortoma