Omtyckt chalmersprofil blir prefekt i Borås


Den 1 augusti tillträder Ann-Sofie Axelsson som prefekt för institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Därmed beger sig en mycket omtyckt och populär forskare vid Teknikens ekonomi och organisation till Högskolan i Borås för nya spännande utmaningar. Chalmers förändrade syn på ledarskap var en av anledningarna till att hon vågade tacka ja till sitt nya uppdrag.

Ann- Sofie Axelsson lämnar uppdraget som chef för avdelningen Teknik och samhälle för att istället bli prefekt för institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. Där kommer hon att leda en grupp om cirka 70 personer.

– Det känns roligt, hedrande och lite läskigt på samma gång, erkänner hon. Det är den största utbildningsinstitutionen i Sverige inom biblioteksområdet och verksamheten har stort genomslag och hög synlighet.

Att hamna på Bibliotekshögskolan var inte något som ingick i Ann-Sofies planer, även om hon tidigare har varit post doc där och handlett doktorander.  Under 2011 fick Ann-Sofie förfrågan om att ingå i forskargruppen för Social Media Studies vid Högskolan i Borås och var nöjd och tillfreds med det samarbetet. När hon så fick frågan om att bli prefekt inleddes en process som omfattade flera intervjuer och en officiell hearing och som väckte egna funderingar på om rollen skulle passa henne.

– Det var mycket smickrande att få frågan om att bli prefekt. Det innebär ju faktiskt att någon tror att jag kan leda den här typen av verksamhet, skrattar Ann-Sofie.

En fot kvar på Chalmers
Ann-Sofie tänker dock inte överge Chalmers helt och hållet, hon kommer att bedriva viss verksamhet vid institutionen även i fortsättningen och tycker att det faktum att ha en fot kvar i Göteborg enbart är positivt.

– Det finns stor nytta i en stark koppling mellan Bibliotekshögskolan och Chalmers och jag ser flera viktiga områden för samverkan och samarbeten. Sådana samarbeten tror jag underlättas om jag är kvar på Chalmers till viss del och fortfarande tillhör organisationen, säger hon.

Chalmers är en bra plattform för att vara med och bygga samhället, menar Ann-Sofie, och hon poängterar att man med fokus på en hållbar framtid även har lyckats skapa engagemang och ett sätt att tänka kring nyttiggörande där tyngdpunkten ligger på att göra samhället mänskligt hållbart.

–  Jag tycker verkligen att Chalmers har lyckats med detta och det gör att även jag med min bakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap, med bland annat religionsvetenskap och journalistik i bagaget, har känt mig hemma här. Man har klarat av att förena hårda och mjuka kunskaper på ett föredömligt vis, säger Ann-Sofie.

Chalmers nya syn på ledarskap
En av de saker hon främst tar med sig från Chalmers är den förändrade synen på ledarskap som har slagit igenom på senare år där man har uppmuntrat personer med intresse för den typen av frågor att axla en ledande roll.

– Chalmers har uppmärksammat vikten av ledarskap och fokuserat på att hitta ledare som vill och som har ett intresse av utveckling inom den rollen. Jag har under de senaste åren gått en del utbildningar inom ledarskap och förhållningssättet på Chalmers är en anledning till att jag faktiskt vågade tacka ja till erbjudandet som prefekt, förklarar Ann-Sofie.

Under åren vid Teknikens ekonomi och organisation har hon hunnit med en mängd intressanta och utvecklande händelser – alltifrån att doktorera och lära studenter om hur sociala medier förändrar samhället till att leda en avdelning. Det bästa minnet från Chalmers hoppas hon att hon har kvar.

– Jag kommer ju faktiskt att tillbringa en del av min tid här och jag hoppas och tror att det kommer hända många spännande saker framöver, ler Ann-Sofie.

Ann-Sofie Axelsson

Foto: Jan-Olof Yxell