Chalmers i Almedalen 2013


Almedalen

Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren samlas under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan. Vi sätter fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige och presenterar regionala lösningar på nationella utmaningar.

Chalmers är huvudarrangör för fem seminarier i Almedalen och medverkar i ytterligare ett trettiotal. Missa inte när flera chalmersforskare diskuterar viktiga samhällsfrågor!

Chalmersforskare i Almedalen
Mer om Chalmers medverkan i Almedalen

Foto: Region Gotland