Chalmers debatterade i Almedalen


PO Almedalen banner

När samhällsdebatten tog fart under den årliga almedalsveckan i början av juli begav sig flera chalmersforskare till Visby för att delta. Chalmers, tillsammans med Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren, samlades i den Västsvenska Arenan i Almedalsbiblioteket där många intressanta ämnen fanns på agendan.

Från institutionen Teknikens ekonomi och organisation deltog forskare i seminarier med ämnen som spände från fossilfria transporter och svensk åkerinärings möjligheter att hantera konkurrens till hur framtidens ledare ska skapa engagemang och förtroende i sina organisationer. Andra frågeställningar där institutionens forskare var aktiva handlade om stärkt samverkan mellan Sverige och USA samt företagsformer utan vinstutdelning.

Logistik x 4
PO ArnasPer Olof Arnäs hade ett hektiskt schema och deltog i fyra olika seminarier som alla hade transport som gemensam nämnare. Han var bland annat moderator för en debatt om illegala transporter i Sverige som var ett av de mest uppmärksammade arrangemangen inom transportområdet.

– Transporter är en fråga som står i fokus i den allmänna debatten. I Visby träffas många av de stora intressenterna i transportsverige och antalet seminarier med anknytning till godstransport ökar varje år. Jag ser det som en självklarhet att forskare deltar i samtalen som förs i Almedalen. Flera debatter handlade om hur framtidens utmaningar ska hanteras och om att det behövs både ny kunskap och handlingskraft, där har vi forskare en viktig roll att fylla, menar Per Olof.

Läs hela intervjun med Per Olof Arnäs

 

Debatt med USAs ambassadörKamilla-Kohn-Rådberg
Även ökad samverkan mellan Sverige och USA diskuterades på Gotland och Chalmers bistod med expertis inom området i form av Kamilla Kohn Rådberg som tidigare varit chef för enheten Forskning och Innovation vid svenska ambassaden i Washington. Kamilla, som är verksam vid Chalmers entreprenörskola och avdelningen MORE, deltog i en paneldebatt tillsammans med USAs ambassadör om entreprenörskapets betydelse för innovation och tillväxt. Där avhandlades också universitetens betydelse för ökad innovationskraft i samhället.

– Vi diskuterade hur Sverige och USA kan utöka sitt utbyte genom att lära av varandra inom områden som innovation, rörlighet, konkurrenskraft och handel, berättar Kamilla. Det var ett välbesökt arrangemang med många intressanta frågor från en publik som var väl insatta i ämnet.

Läs hela intervjun med Kamilla Kohn Rådberg

 

Godhet, lönsamhet eller både ochkarl-palmas
Karl Palmås, som tidigare varit i Sveriges riksdag och pratat välfärdspolitik, fortsatte på ett närbesläktat tema även i Almedalen och tillsammans med både Veckans Affärer och tankesmedjan Cogito diskuterade han icke-vinstutdelande företagsformer.

– Jag deltog i två seminarier under veckan. Veckans Affärer arrangerade ett av dem och där debatterade vi om godhet inom företagande lönar sig. Den gröna tankesmedjan Cogitos höll ett seminarium om New Public Management, det vill säga nya sätt att styra och kontrollera verksamheter inom offentlig sektor där verksamheten hanteras enligt en beställar-utförarmodell som inspirerats av arbetssätt och metoder från näringslivet.  Jag medverkade även i en webbteve-sändning som handlade om innovation, samhällsförändring och företagsansvar, säger Karl.

Läs hela intervjun med Karl Palmås

 

Ny syn på ledarskap engageradetobias-fredberg
Tobias Fredberg, tillsammans med bland andra Chalmers rektor Karin Markides, pratade om varför företag bör ledas på sätt som skapar högt förtroende och stort engagemang hos sina anställda. Funderingar som diskuterades rörde hur man kan bygga sådana företag där engagemang och förtroende kombineras med lönsamhet och vilka fördelar respektive utmaningar som finns.

– Den typen av företag är mer innovativa, personalen mår bättre och verksamheten är mer lönsam. Samtidigt menar många anställda i västvärlden att de inte känner sig engagerade i sitt jobb och inte litar på företagen eller ledningen. Så frågan är varför? Om det nu är så självklart att man tjänar på att leda med förtroende och engagemang – varför gör inte alla det då? Svaret är naturligtvis att det är krångligt och svårt, förklarar Tobias.

Läs hela intervjun med Tobias Fredberg

Bild: Per Olof Arnäs, J-O Yxell, Caroline Örmgård

One comment

  1. Pingback: Chalmersforskare spred kunskap i Almedalen | Innovationskontor V