Jonas Lundgren får Energiförbättrings stipendiumV-teknologen och chalmeristen Jonas Lundgren är årets mottagare av Mölnlyckeföretaget Energiförbättring Västs stipendium.
Stipendiesumman på 20 000 kronor är tänkt att användas för att förkovra sig inom ämnet energieffektivisering genom studier och resa.
Jonas Lundgren tog emot sin utmärkelse i samband med en middag på Restaurang Kometen i Göteborg i maj.
Han började sin bana på Arkitektur och teknik och läser nu masterprogrammet Structural Engineering & Building Technology på Chalmers. I höst påbörjar han ett kombinerat examensarbete på institutionerna Energi och miljö samt Arkitektur. I sitt examensarbete ska Jonas Lundgren studera byggnaders energieffektivitet med fokus på inomhusklimat, materialprestanda och livscykelanalys.

jonas_lundgren_blommor_250pxModerna klimatsystem och kretsloppstänkande
I sin ansökan berättar Jonas om sitt intresse för moderna klimatsystem och kretsloppstänkande. Under grundutbildningen genomförde han flera studentprojekt med denna inriktning, bland annat om passivhus i Biskopsgården och ett miljöprogram för Östra sjukhuset.

Delas ut för andra gången
Energistipendiet delas i år ut för andra gången. Det bygger på en donation från chalmeristen Johan Ahlgren (V83), som grundade Mölnlyckeföretaget Energiförbättring Väst AB 1991.
– Vi valde att ta fram det här stipendiet i samarbete med Chalmers för att kunna bidra till ett energisnålt byggande med bibehållen inomhuskomfort för de boende. Stipendiet är också ett personligt tack för Chalmers betydelse för min egen karriär och utveckling, och därmed även för mitt företag och vår personal. Chalmers har skapat en ytterst viktig plattform i mitt liv, säger Johan Ahlgren.

Var med och utvecklade Halo
Precis som fjolårets stipendiat Cajsa Lindström är Jonas Lundgren engagerad i i Halo Team Sweden, som representerade Chalmers med sitt soldrivna och energisnåla hus i tävlingen Solar Decathlon i Kina. Finalen gick av stapeln första veckan i augusti, då huset granskades och bedömdes av jury och allmänhet på plats i kinesiska Datong. Jonas Lundgren ansvarade för solceller, ritningar och lufttäthet i utvecklingen av studentboendet Halo, som kännetecknas av sin runda utformning.
Äventyret slutade med en fin tredjeplats och genomgående höga poäng.

Juryns motivering
”Jonas har visat ett stort intresse för Energiförbättrings systemlösningstänk med mottot Jakten på nollpunkten. Med Jonas genuina engagemang, och sitt deltagande i Solar Decathlon China med målet att skapa energieffektiva hus i Kina, ser vi Jonas som en värdig stipendiat”, skriver juryn i sin motivering.
jonas_lundgren_600px_bw
Ceremoni på Kometen
Energiförbättrings stipendium delades ut på göteborgsrestaurangen Kometen, som sedan hösten 2009 drivs av stjärnkrögarna Leif Mannerström samt bröderna Christer och Ulf Johansson. I samband med stipendieutdelningen bjöds Jonas Lundgren på pytt i panna med traditionella tillbehör.
Målet är att varje år utse en stipendiat som uppfyller kriterierna om ”brinnande intresse för energiteknik och energisnålt byggande med boendekomfort.”
Stipendiet kan sökas av tredje- eller fjärdeårsstudenter på civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad eller masterstudenter med inriktning mot energi- och miljötänkande.
Energiförbättring Västs motto ”Jakten mot Nollpunkten” innebär att med energieffektivisering och energieffektiva hus nå målet att en byggnad ska vara i det närmaste självförsörjande på energi. En god bit på vägen i detta har man nått i den egna fastigheten som i våras belönades med Europeiska kommissionens pris Green Building Partner Award 2013.

Foto: Energiförbättring Väst AB. På bilden längst upp skakar donatorn och entreprenören Johan Ahlgren (t v) hand med Jonas Lundgren.

Läs mer om Energistipendiet >>>
student.portal.chalmers.se/sv/studentliv/ekonomi/stipendier/Sidor/energiforbattring_vast_ab.aspx

Läs om 2012 års stipendiat Cajsa Lindström i Chalmeristbloggen >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2012/06/20/cajsa-lindstrom-far-helt-nytt-energistipendium

Läs mer om Energiförbättring Väst AB >>>
www.efvab.se

Läs mer om Green Building Partner Award 2013 >>>
www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=8507

Läs mer om fundraising på Chalmers och hur du kan bidra >>>
www.chalmers.se/sv/om-chalmers/fundraising

One comment

  1. Pingback: Dags att söka Energiförbättring Västs stipendium | Chalmeristbloggen