Fler betalande studenter till ChalmersJust nu välkomnas årets internationella studenter till Chalmers genom en rad mottagningsaktiviteter samlade under epitetet ”Welcome week”.
150 studenter från länder utanför EU och EES har betalat studieavgift, 21 fler än hösten 2012.

Flest betalande från Kina och Indien
Drygt tvåtusen studenter har antagits till masterprogrammen, varav hälften är chalmerister sedan tidigare. Den andra hälften är nya som studenter på Chalmers.
Gruppen nya kan delas in i tre, dels 486 avgiftsbefriade studenter, huvudsakligen från Europa och Sverige, dels 150 betalande studenter från länder utanför EU och EES. Av de 150 studenterna har 64 själva finansierat utbildningen och 86 har fått studieavgiften helt eller delvis finansierad via stipendier (se mer information om stipendier nedan). De betalande studenterna kommer framför allt från Indien och Kina.

41 masterprogram
Hur många som till slut påbörjar sina tvååriga masterstudier blir klart när registreringen stänger om några veckor. Bland Chalmers 41 masterprogram är Automotive Engineering och Computer Systems and Networks de mest sökta programmen.
Dessutom är 414 utbytesstudenter antagna inom utbytesavtal som Erasmus och andra avtal, för att studera på Chalmers en eller två terminer. Majoriteten av dessa studenter kommer från Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien.

Smygstartade i tisdags
”Welcome week” smygstartade i tisdags med mottagning på Göteborgs båda flygplatser. I dag är det ”Campus day”.
Aktiviteterna under veckan handlar om att ge de nya studenterna en bra start på den nya tillvaron som internationell student i Sverige.
– Jag är oerhört glad över intresset för att läsa här på Chalmers, inte minst bland internationella studenter. De förstår kanske inte själva hur betydelsefulla de är för kvaliteten på utbildningen vid Chalmers som helhet. De för med sig sina perspektiv och bidrar i varje diskussion med sina tankar, säger Maria Knutson Wedel (t h), vicerektor för grundutbildningen.

Läs mer om Welcome Week >>>
www.chalmers.se/en/education/studying-at-Chalmers/Pages/Welcome-week.aspx

Fakta om stipendier och avgifter:
Studieavgiften på Chalmers är 70 000 kr per termin. Två program inom arkitektur har högre avgift, 95 000 kr per termin.
Chalmers stipendieprogram har finansierat studieavgiften för 27 studenter.
Genom Svenska institutet och Internationella Programkontoret finansierar svenska staten stipendier till 42 studenter.
Chalmers erbjuder också stipendier finansierade av donationer från företag, stiftelser och privatpersoner som täcker hela eller delar av studieavgiften, och som har gjort det möjligt för ytterligare 17 studenter att läsa här.

Kontakt:
Lotta Rydberg, fakta om studenter och stipendier, 031-772 2568, lotta.rydberg@chalmers.se
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen, maria.wedel@chalmers.se
Lennart Josefson, masterprogramansvarig Automotive Engineering, 031-772 1507, lennart.josefson@chalmers.se
Elad Schiller, masterprogramansvarig Computer Systems and networks, 031-772 1052, elad.schiller@chalmers.se