Unga tillväxtföretag inspirerades i Silicon Valley


Alla BGII webbDen andra upplagan av utvecklingsprogrammet Born Global är i full gång och med ett tajt tidsschema för att hålla ångan uppe är det hundraprocentigt fokus som gäller för alla inblandade. Programmet, som är en nationell satsning på unga tillväxtföretag, drillar bolagen i att förstå vad kunderna vill ha men också i att inte lägga tid och resurser på alltför långsiktiga planer eller en komplex produkt.

I maj startade utvecklingsprogrammet Born Global sin nya omgång, Born Global II, där unga tillväxtföretag får möjlighet att utveckla och förbättra sina processer och vässa sina affärsmodeller. Satsningen löper mellan 2012 och 2015 och i olika omgångar får utvalda företag möjlighet att ta del av stöd och tips från CBIs fakultet, företagscoacher och erfarna serieentreprenörer. Årets program är, till skillnad från senast, inte specifikt fokuserat på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Men trots att urvalet varit bredare är majoriteten av de nio utvalda företagen IT-bolag.
Henrik Berglund Glasögon webb
– Investerare är ofta intresserade av bolag som är billiga att bygga och skala upp, vilket är en anledning till att företag inom webb och mobil är attraktiva att investera i. I fjol var alla företagen verksamma inom IKT, men i år har vi exempelvis ett företag som även utvecklar hårdvara i form av termostater kopplade till ett intelligent styrsystem för värme och kyla, berättar Henrik Berglund, en av  forskarna involverad i programmet.

I år har man också valt att finslipa upplägget. För att hålla ångan ordentligt uppe halveras tiden som programmet pågår, utan att för den sakens skull tumma på innehållet.
– Första omgången höll på närmare ett år men vi kände att bolagen periodvis tappade fart och fick några svackor. Därför har vi valt att köra intensivare denna omgång, förklarar Henrik.

Inspirationsresa med röd tråd
Cindy Alvarez webb v2En viktig del av Born Global är den resa till Silicon Valley som görs i inledningen av programmet. Resan har tre huvudsyften – att föra samman gruppen för att skapa förtroende och ärlighet mellan deltagarna, att höja deltagarnas ambitionsnivå och sist men inte minst lära sig av världsledande entreprenörer och experter på att bygga tillväxtbolag. Även denna del har man försökt utveckla och programmet har i år fått en tydligare röd tråd med fokus på konkreta lärdomar och verktyg.

 
– Resan till Silicon Valley var väldigt inspirerande. De medverkande entreprenörerna har alla en hög energinivå och föreläsarna är oerhört kunniga. Programmet i sig är mycket intressant och ambitiöst, dessutom vidgar man sitt nätverk med bra affärskontakter, säger Morgan Skarin, VD för bolaget Tajitsu som är ett av företagen i Born Global II.

Fokus på vad kunden vill ha
Henrik hoppas att programmets deltagare tar med sig en slags grundläggande metodik och tumregler för hur man effektivt kan bygga upp tillväxtbolag. Dessa tumregler, menar han, beskrivs nästan lättare i termer av vad man inte ska göra.

– Man ska inte lägga alltför mycket tid på att ta fram långsiktiga affärsplaner och inte heller satsa för mycket resurser på att bygga komplexa produkter för tidigt. Det är också viktigt att inte utöka distributionen för snabbt. Lägg istället all tid på att förstå vad det är kunderna verkligen vill ha. Ta sedan fram en enklare produkt och testsälj för att se om folk verkligen köper den och bygg upp affären utifrån det, menar han.
morgan webb
Även Morgan Skarin betonar vikten av att förstå kunderna och vad de efterfrågar.

– Vi drillas i en metodik som kallas ”Customer Development” och som bygger på iterativa processer vilket innebär att man utifrån dialog med kunden snabbt tar fram och testar nya versioner av sin produkt och affärsmodell för att på så vis kunna erbjuda något som väldigt många fler vill ha, säger han.
 

Pitchen får vänta
Born Global II avslutas i december med en demodag inför speciellt inbjudna affärsänglar. Först då får företagen pitcha sina affärsidéer, något som annars brukar vara ett vanligt tillvägagångssätt vid kontakter mellan tillväxtföretag och investerare.

– Pitch är något som vi egentligen försöker undvika så långt det går. Bolagsrepresentanterna ska inte stå där och måla upp guld och gröna skogar. Fokus för programmet är brutal ärlighet om vilka utmaningar man står inför. Då måste man som bolag vara väldigt tydlig när det går fel, när kunder inte vill köpa eller när man drastiskt behöver ändra på något i affärsmodellen, förklarar Henrik.

Han hävdar till och med att det faktiskt är farligt för bolagen att tänka pitch under programmets gång.

– Att försöka övertyga andra om någontings förträfflighet när det i själva verket är väldigt osäkert är livsfarligt för då börjar man ofta tro på det själv. Man ska självklart ha höga ambitioner och visioner men man måste också vara villig att ändra på saker när de inte fungerar, menar Henrik.

Born Global
Born Global är ett utvecklingsprogram för unga bolag med hög tillväxtpotential och som handlar om att utveckla och förbättra processer hos startup-företag genom att systematiskt försöka hitta en skalbar affärsmodell. Bakom satsningen står forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI) vid Chalmers samt ALMI (tidigare Innovationsbron). Programmet startade på uppdrag av Näringsdepartmentet och syftet är att öka företagens förmågor att växa snabbt och nå bra lönsamhet samt att bedriva forskning inom affärsmodellinnovationer och entreprenörskap. Företagen erbjuds stöd från ledande svenska och internationella experter, entreprenörer och coacher med lång erfarenhet av företagsutveckling.
Born Global >>

Tajitsu
Tajitsu Industries utvecklar en SaaS- (Software as a Service) plattform för prediktionsanalys av kundbeteenden (d.v.s. förutse ett framtida beteende, som t.ex. avhopp eller ett skadligt beroende). Med Tajitsus mjukvara får användare möjlighet att proaktivt kommunicera till rätt kunder, med rätt budskap och i rätt tid. Detta leder till ökad kundlojalitet, merförsäljning och färre kundavhopp.
tajitsu.com >>

Henrik Berglund är verksam vid institutionen Tekniken ekonomi och organisation samt Center for Business Innovation (CBI).
Mer om Henrik Berglund >>

 

Tidigare artiklar om Born Global
Lovande IKT-företag stöttas i ny satsning >>
Born Global summarises its first year >>

Foto: Per Svensson samt tajitsu.com