Dagens och framtidens ledare pratade värderingar på ChalmersDet ideella initiativet World Values Day samlade 150 deltagare från universitet och näringsliv för att diskutera värderingar och inre drivkrafter under en heldag på Chalmers den 5 oktober.
– Vi vill lyfta frågan om värderingars roll i samhället och uppmuntra dagens och framtidens ledare att följa sina värderingar tydligare. Det bästa ledarskapet är det som grundar sig i individuella värderingar och tar hänsyn till andras värderingar, säger projektledaren Per Bergström.

Genom att låta varje deltagare identifiera sina starkaste värderingar och lyfta frågan ”Lever du efter dina värderingar i ditt ledarskap?” vill World Values Day utveckla individer och ledarskap till en ny nivå.
Initiativet föddes av att många studenter och yrkesverksamma alltför ofta har vaga bilder om vad de vill och strävar mot. Genom upplevelsebaserade övningar, inspirerande talare och ledarskapsexperters erfarenheter fanns ambitionen att öka medvetenhet hos deltagarna om värderingar för att uppmuntra till mer värderingsdrivna beslut.
Baserat på flera deltagare verkar dagen ha väckt många nya tankar:
–  Jag brukar vanligtvis tycka värderingsfrågor är svåra att ta till en konkret nivå varför det ofta blir flummigt, men ingen verkar gå orörd efter dagens pass, inte ens jag, säger Chalmers kårordförande Johanna Svensson.

John Holmberg (bilden ovan), vicerektor på Chalmers, stämmer in i de positiva omdömena:
–  Jag tror ett initiativ som detta kan ha en stor positiv påverkan på framtiden och enskilda individers ledarskap. Att studenter så aktivt försöker påverka ledarskapet i näringslivet är imponerande och visar verkligen på kraften och engagemanget hos framtidens ledare, säger han.

En gång i månaden kommer nu ytterligare workshops hållas baserat på ämnet, med syfte att fortsätta utveckla diskussionen.
– Ytterligare ett World Values Day kommer dessutom att hållas på KTH närmsta veckorna och ambitionen är att skapa ett initiativ som sprider sig till fler delar av världen, säger Per Bergström (bilden ovan).

Foto: Dino Soldin, www.dinosoldin.com

Presskontakt:
Per Bergström, Projektledare för WVD på Chalmers, tel 0723019191, info@worldvaluesday.se

För mer information >>>
www.worldvaluesday.se

World Values Day är en mötesplats mellan dagens och framtidens ledare. I centrum står samtalet om varför vi gör det vi gör. Det är en upplevelsebaserad dag där deltagarna, med utgångspunkt i sina värderingar, får en bättre självinsikt och ett sunt förhållningssätt till sin omvärld.

Läs tidigare inlägg om World Values Day >>>
chalmeristbloggen.wordpress.com/2013/09/26/heldag-om-varderingar-och-drivkrafter-pa-chalmers

wvd_q wvd_r wvd_p wvd_o wvd_n wvd_m wvd_l wvd_k wvd_j wvd_i wvd_h wvd_g wvd_f wvd_e wvd_d wvd_c wvd_b wvd_a wvd_24 wvd_23 wvd_22 wvd_21 wvd_19 wvd_18 wvd_17 wvd_15 wvd_14 wvd_13 wvd_12 wvd_11 wvd_10 wvd_9 wvd_8 wvd_7 wvd_5 wvd_3 wvd_2 wvd_1 wvd_z wvd_y wvd_x wvd_w wvd_u wvd_t wvd_s